Rekrutacja do szkoły na rok szkolny 2024/2025

Informujemy, że rozpoczęły się zapisy

do klasy I dzieci urodzonych w latach 2017 i 2018

oraz  oddziału przedszkolnego  dzieci urodzonych w latach  2019- 2021

w rekrutacji na rok szkolny 2024/2025.

Zapraszamy do składania dokumentów osobiście w sekretariacie szkoły.

Rekrutacja potrwa do dnia 15.03.2024r.

WAŻNA INFORMACJA KLIKNIJ

WAŻNA INFORMACJA KLIKNIJ (pdf)

Dokumenty rekrutacyjne do pobrania w pliku WORD lub  PDF do oddziału przedszkolnego:

Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego

Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego-1

Zgłoszenie_dziecka_do_oddziału_przedszkolego_zamieszkałego_w_obwodzie_szkoły

Zgłoszenie_dziecka_do_oddziału_przedszkolego_zamieszkałego_w_obwodzie_szkoły_1-1

Wniosek_o_przyjęcie_dziecka_do_oddziału_przedszk._zamieszkałe_poza_obwodem_szkoły

Wniosek_o_przyjęcie_dziecka_do_oddziału_przedszk._zamieszkałe_poza_obwodem_szkoły

Dokumenty rekrutacyjne do pobrania w pliku WORD lub  PDF do klasy pierwszej:

Zgłoszenie_do_szkoły_dziecka_zamieszkującego_w_obwodzie

Zgłoszenie_do_szkoły_dziecka_zamieszkującego_w_obwodzie-1

Wniosek_o_przyjęcie_do_szkoły_dziecka__zamieszkałego__poza_obwodem_szkoły

Wniosek_o_przyjęcie_do_szkoły_dziecka__zamieszkałego__poza_obwodem_szkoły

Inne dokumenty rekrutacyjne:

Karta zgłoszenia do świetlicy szkolnej wraz z załącznikami

Karta zgłoszenia do świetlicy szkolnej wraz z załącznikami-

RODO- Karty informacyjne P,PR,Z,ZR

PDF. Karta informacyjna P – podstawa przetwarzania – przepis prawa

Karta informacyjna P-podstawa przetwarzania -przepis prawa 

PDF. Karta informacyjna PR – podstawa przetwarzania – przepis prawa – rodzic

Karta informacyjna PR – podstawa przetwarzania-przepis prawa-rodzic

Klauzula zgody Z

PDF. Karta informacyjna Z – podstawa przetwarzania – zgoda

Karta informacyjna Z – podstawa przetwarzania – zgoda

PDF. Karta informacyjna ZR – podstawa przetwarzania – zgoda rodzic

Karta informacyjna ZR – podstawa przetwarzania – zgoda rodzic

Karta informacyjna ZR -podstawa przetwarzania-przepis prawa-zgoda rodzic

 

Rekrutacja  uzupełniająca  (w przypadku wolnych miejsc w kl. I  i oddziale przedszkolnym), odbędzie się w terminie od 06 maja 2024r. do 16 maja 2024r.

  Rodzice dzieci przyjętych do szkoły i oddziału przedszkolnego są zobowiązani do osobistego, telefonicznego lub e-mailowego potwierdzenia woli posyłania dziecka do naszej  szkoły i oddziału przedszkolnego w terminie do 10.04.2024r. (rekrutacja podstawowa) oraz w terminie do 10.06.2024r. (rekrutacja uzupełniająca).

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Stasinie mgr Anna Katarzyna Kutwa