4 lipca 2022

  Wakacje to czas odpoczynku, relaksu i zabawy. Pamiętajmy, że to przede wszystkim od nas zależy, czy będą one bezpieczne, a tym samym udane. Dlatego niezależnie od miejsca, w którym je spędzamy, zachowujmy się odpowiedzialnie, pamiętając o podstawowych zasadach bezpieczeństwa. Oto kilka porad: bezpieczeństwo nad wodą, jak przetrwać upały, jak bezpiecznie zachować się w czasie […]

zobacz więcej
mgr Dagmara Martynowska-nauczyciel techniki
1 lipca 2022
Znamy wstępne wyniki egzaminu ósmoklasisty w roku szk. 2021/22!

CKE ogłosiła wstępne wyniki egzaminu ósmoklasisty, który w maju br. zdawali uczniowie klas ósmych.  27 tys. ósmoklasistów z województwa lubelskiego w porównaniu z wynikami ogólnopolskimi wypadło całkiem przyzwoicie. Uczniowie naszej szkoły uzyskali wyższy wynik procentowy lub zbliżony jak ich rówieśnicy w powiecie, województwie i kraju. Tabela. Wyniki wstępne egzaminu ósmoklasisty w Szkole Podstawowej w Stasinie […]

zobacz więcej
mgr Anna Katarzyna Kutwa-dyrektor szkoły
30 czerwca 2022
Od 1 lipca rusza przyjmowanie wniosków przez ZUS o wypłatę świadczenia 300+!!!

Od 1 lipca do 30 listopada ZUS będzie przyjmował wnioski rodziców o wypłatę 300 zł z programu „Dobry Start”. Program Dobry Start, tzw. „wyprawka szkolna” przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20 roku życia. Na dziecko niepełnosprawne, uczące się w szkole,  świadczenie przysługuje do ukończenia przez […]

zobacz więcej
mgr Dagmara Martynowska-administrator strony internetowej
29 czerwca 2022
Otrzymaliśmy wsparcie finansowe w wysokości 43 750,00 zł. !!

W Kuratorium Oświaty w Lublinie odbyły się obrady Zespołu do kwalifikacji wniosków złożonych  o udzielenie wsparcia finansowego w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica”.  Zespół wytypował 160 szkół z województwa lubelskiego do objęcia wsparciem finansowym na łączną kwotę w wysokości 4 264 056, […]

zobacz więcej
mgr Anna Katarzyna Kutwa-dyrektor szkoły
29 czerwca 2022
zobacz więcej
mgr Anna Katarzyna Kutwa-dyrektor szkoły
29 czerwca 2022
Można jeszcze zapisać dziecko na rok szkolny 2022/2023!
zobacz więcej
mgr Anna Katarzyna Kutwa dyrektor szkoły
27 czerwca 2022
Publikacja wyników i odbiór zaświadczeń egzaminu ósmoklasisty w roku szk. 2021/22!!!

ZAŚWIADCZENIA o wynikach egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2021/22 będą wydawane uczniom lub ich rodzicom w sekretariacie Szkoły Podstawowej w Stasinie w dniu 08.07.2022 tj. piątek w godzinach 9.00-12.00. lub innym czasie uzgodnionym telefonicznie z dyrektorem szkoły.   PUBLIKACJA  WYNIKÓW 01 lipca 2022r. będą udostępnione wyniki zdających, którzy przystępowali do egzaminu ósmoklasisty. Zdający będą mogli […]

zobacz więcej
mgr Regina Wójcik-w zastępstwie dyrektor szkoły
Fot. A. Kozłowska. Pożegnanie ósmoklasistów podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego 2021/2022.
25 czerwca 2022
„Najważniejsze, gdy dociera się do końca jednej drogi, to dostrzec początek następnej.” Zakończenie roku szkolnego 2021/2022 i pożegnanie ósmoklasistów.

24 czerwca 2022r. w Szkole Podstawowej w Stasinie zakończyliśmy kolejny rok edukacji szkolnej. Pani mgr Regina Wójcik w zastępstwie za dyrektora szkoły mgr Annę Kutwa podsumowała mijający rok nauki. Przybliżyła najważniejsze sukcesy i osiągnięcia uczniów oraz podziękowała rodzicom, nauczycielom i pracownikom szkoły za rzetelną pracę. Zostały wręczone świadectwa z wyróżnieniem, dyplomy, nagrody książkowe i rzeczowe […]

zobacz więcej
mgr Dagmara Martynowska-administrator strony internetowej