Grono pedagogiczne szkoły 2021/2022

Imię i nazwisko
nauczyciela
Nauczany przedmiot Klasy Konsultacje z rodzicami
mgr Anna Kutwa

p. o. dyrektora szkoły

religia I- III
mgr Regina Wójcik Plastyka,  WDŻ, biblioteka szkolna,

wychowawca klasy VII, wspomaganie pracy ucznia

IV -VIII
mgr Anita Kozłowska Matematyka w kl. IV-VIII, informatyka w kl. VIII,

zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki

 IV – VIII
mgr Aneta Podleśna
Edukacja wczesnoszkolna,

wychowawca klasy I

I
mgr Emilia Łączka
Edukacja wczesnoszkolna,

wychowawca klasy III

II
mgr Małachowska Renata
Chemia,

przyroda

IV-VIII
mgr Edyta Strug Edukacja wczesnoszkolna,

wychowawca klasy II, zajęcia rewalidacyjne

III
mgr Ewa Kliczka Edukacja przedszkolna, świetlica szkolna,

wychowawca oddziału przedszkolnego

„O”
mgr Sławomir Furtak Wychowanie fizyczne,

edukacja dla bezpieczeństwa

IV- VIII
mgr Małgorzata Zawistowska Język polski w kl. V i VII,

historia, WOS

IV – VIII
mgr Aleksandra  Poręba Język angielski,

świetlica szkolna

„O”,  I – VIII
 mgr  Piotr  Żuk
Geografia  V,  VII -VIII
mgr Dagmara Martynowska
Technika, fizyka,

informatyka w kl. IV-V-VII

I V – VIII
 mgr Paweł Suryś
Muzyka IV- VIII
mgr Julita Nowakowska
J. polski w kl. IV i VIII, zajęcia dyd. -wyrównawcze z j. polskiego,

świetlica szkolna, wychowawca klasy IV

VI  i  VII
mgr Anna Zaborska J. niemiecki, doradztwo zawodowe,

świetlica szkolna, wychowawca klasy VII

VII – VIII
mgr Pietras Dominika
Psycholog  szkolny O- I- VIII
mgr Katarzyna Grudka
Zajęcia rewalidacyjne,

specjalistyczne z pomocy pedagogiczno-psychologicznej

IV – VIII
mgr Ewa Furtak
Biologia, religia IV- VIII

Nauczycielami dyplomowanymi szkoły są: mgr Małgorzata Zawistowska, mgr Regina Wójcik, mgr Anna Kutwa, mgr Edyta Strug, mgr Aneta Podleśna, mgr Sławomir Furtak, mgr Anna Zaborska, mgr Julita Nowakowska. Pozostali nauczyciele posiadają stopień awansu nauczyciela, kontraktowego lub mianowanego.