Grono pedagogiczne szkoły 2020/2021

Imię i nazwisko
nauczyciela
Nauczany przedmiot Klasy Konsultacje z rodzicami
mgr Jacek Wójcik
DYREKTOR  SZKOŁY
Wspomaganie pracy ucznia Piątek  11.30-12.00
mgr Regina Wójcik
p.o. dyrektora  szkoły w zastępstwie
Plastyka, muzyka, WDŻ, biblioteka szkolna, wychowawca klasy VI, wspomaganie pracy ucznia IV -VIII Poniedziałek
13.05-13.35
mgr Anita Kozłowska Matematyka w kl. IV-VIII, informatyka w kl. IV-VIII, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki  IV – VIII Poniedziałek
13.05-13.50
mgr Anna Kutwa Świetlica szkolna, religia, zajęcia logopedyczne „O”,  I – VIII Poniedziałek
10.25-11.10
mgr Joanna Kulig
Edukacja wczesnoszkolna, wychowawca klasy I I
Wtorek
9.30-10.00
mgr Emilia Łączka
Edukacja wczesnoszkolna, wychowawca klasy II II
Poniedziałek
10.30-11.00
mgr Aneta Podleśna Edukacja wczesnoszkolna, zajęcia rewalidacyjne, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne I-VIII Czwartek
13.00-13.30
mgr Edyta Strug Edukacja wczesnoszkolna, wychowawca klasy III, zajęcia rewalidacyjne III Środa
10.30-11.00
mgr Ewa Kliczka Edukacja przedszkolna, świetlica szkolna, wychowawca oddziału przedszkolnego „O” Poniedziałek
9.30-10.00
mgr Sławomir Furtak Wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa IV- VIII Piątek
11.15-12.00
mgr Małgorzata Zawistowska Język polski w kl. IV i VI, historia, WOS IV – VIII Wtorek
9.25-10.10
mgr Aleksandra  Poręba Język angielski, świetlica szkolna „O”,  I – VIII Środa
11.15-12.00
 mgr  Piotr  Żuk
Geografia  V,  VII -VIII Czwartek
12.05-12.35
mgr Dagmara Martynowska
Technika, fizyka I V – VIII Poniedziałek
10.15-10.45
 mgr Magdalena Miazga
Chemia, biologia, przyroda IV- VIII
Piątek
11.15-11.45
mgr Julita Nowakowska
J. polski w kl. VII i VIII, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z j. polskiego, świetlica szkolna, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne,wychowawca klasy VIII VI  i  VII Wtorek
8.30-9.15
mgr Anna Zaborska J. niemiecki, doradztwo zawodowe, świetlica szkolna, wychowawca klasy VII VII – VIII Czwartek
9:15-9:45
mgr Anna Olszak-Pluta
Psycholog  szkolny I-VIII poniedziałek
11.15.12.00

Nauczycielami dyplomowanymi szkoły są: mgr Jacek Wójcik, mgr Małgorzata Zawistowska, mgr Regina Wójcik, mgr Anna Kutwa, mgr Edyta Strug, mgr Aneta Podleśna, mgr Sławomir Furtak, mgr Anna Zaborska, mgr Julita Nowakowska. Pozostali nauczyciele posiadają stopień awansu nauczyciela, kontraktowego lub mianowanego. Dyrektor szkoły – mgr Jacek Wójcik, jest wpisany na listę ekspertów MEN – woj. lubelskie, biorących udział w pracach komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o wyższy stopień awansu zawodowego.