Zajęcia pozalekcyjne 2019/2020

L.p Imię i nazwisko prowadzącego

Termin

zajęć

Rodzaj prowadzonych zajęć Odbiorcy zajęć Uwagi!
1 Nauczyciele klas I-III Piątek 11.15-12.00 Zajęcia rozwijające kreatywność. Uczniowie klas I-III Zajęcia z godzin do dyspozycji dyrektora
2 mgr Anita Kozłowska
W/g  planu lekcji Zajęcia rozwijające kreatywność. Uczniowie klas VI-VIII Zajęcia z godzin do dyspozycji dyrektora
3. mgr Ewa Chojnacka Czwartek 13.05-13.50 Kółko biologiczne. Uczniowie klasy V i VI Zajęcia z inicjatywy nauczyciela.
4. Instruktor tańca
Poniedz
12.05-12.50
Zajęcia rytmiczno- taneczne  Oddz. przedszk. i  kl. I, II, III Zajęcia odpłatne prowadzone przez instruktora tańca
5. Zajęcia OYAMA karate
 
Poniedziałek
14.10-15.10
Zajęcia szkółki OYAMA karate Zainteresowani uczniowie Zajęcia odpłatne prowadzone przez instruktora karate
6. Zajęcia OYAMA karate
 
Środa
13.00-14.00
Zajęcia szkółki OYAMA karate Zainteresowani uczniowie Zajęcia odpłatne prowadzone przez instruktora karate