Pliki do pobrania

 1. Zgoda_na_mierzenie_temperatury_PDF
 2. Zgoda_i_Karta_informacyjna_uczęszczanie_do_szkoły-ucznia
 3. Dobrowolna_kwalifikacyjna_ankieta_epidemiologiczna-skonwertowany
 4. Zgoda_i_Karta_informacyjna_uczęszczanie_do_przedszkola_epidemia
 5. Prośba o opiekę nad dzieckiem w dniu wolnym od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
 6. Karta zgłoszenia do świetlicy szkolnej 2021
 7. Zgłoszenie do szkoły obwodowej do kl. I.
 8. Wniosek o przyjęcie dziecka doklasy I – spoza obwodu szkoły
 9. Deklaracja_o_kontynuowaniu_posyłania_dziecka_do_oddziału_przedszkolnego
 10. Zgłoszenie dziecka do oddziału przedszkolnego z obwodu szkoły-1 (pdf.io)
 11. Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego zamieszkałego poza obwodem szkoły-1
 12. Oświadczenie-o-miesjcu-spełniania-obowiązku-szkolnego.pdf