Pliki do pobrania

  1. Prośba o opiekę nad dzieckiem w dniu wolnym od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
  2. Karta zgłoszenia do świetlicy szkolnej
  3. Zgłoszenie do szkoły obwodowej do kl. I.
  4. Wniosek o przyjęcie dziecka doklasy I – spoza obwodu szkoły
  5. Deklaracja_o_kontynuowaniu_posyłania_dziecka_do_oddziału_przedszkolnego
  6. Zgłoszenie dziecka do oddziału przedszkolnego z obwodu szkoły-1 (pdf.io)
  7. Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego zamieszkałego poza obwodem szkoły-1
  8. Oświadczenie-o-miesjcu-spełniania-obowiązku-szkolnego.pdf