Zajęcia pozalekcyjne 2020/2021

L.p Imię i nazwisko prowadzącego

Termin

zajęć

Rodzaj prowadzonych zajęć Odbiorcy zajęć Uwagi!
1. mgr Joanna  Kulig
Piątek 11.15-12.00 Zajęcia rozwijające kreatywność. Uczniowie klasy I Zajęcia z godzin do dyspozycji dyrektora.
mgr Joanna  Kulig Wtorek
11.15-12.00
Gry edukacyjne. Uczniowie klasy I Zajęcia statutowe z inicjatywy nauczyciela.
2. mgr Emilia Łączka
Piątek 11.15-12.00 Zajęcia rozwijające kreatywność. Uczniowie klasy II Zajęcia z godzin do dyspozycji dyrektora.
3. mgr Edyta Strug
Piątek 11.15-12.00 Zajęcia rozwijające kreatywność. Uczniowie klasy III Zajęcia z godzin do dyspozycji dyrektora.
mgr Edyta Strug Czwartek 11.15-12.00 Koło flażoletowe. Uczniowie klasy III Zajęcia statutowe z inicjatywy nauczyciela.
4. mgr Anita Kozłowska
W/g  planu lekcji Zajęcia rozwijające kreatywność. Uczniowie klas VI-VIII Zajęcia z godzin do dyspozycji dyrektora.
5. mgr Anita Kozłowska Termin do ustalenia Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki Uczniowie klas VI-VIII Zajęcia dodatkowe.
6. mgr Julita Nowakowska
Czwartek

13.55-15.30

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z j. polskiego. Uczniowie klas VI-VII Zajęcia dodatkowe.
7. mgr Julita Nowakowska
Termin do ustalenia Kółko szachowe. Chętni uczniowie Zajęcia statutowe z inicjatywy nauczyciela.
8. Instruktor tańca-Emilia Kmieć
Wtorek
13.05-12.50
Zajęcia rytmiczno- taneczne.

ZAWIESZONE DO ODWOŁANIA ZE WZGLĘDU NA PANDEMIĘ.

 Oddz. przedszk. i  kl. I, II, III Zajęcia odpłatne prowadzone przez instruktora tańca.
9. Zajęcia OYAMA karate
 
Poniedziałek
14.00-15.00
Zajęcia szkółki OYAMA karate.

ZAWIESZONE DO ODWOŁANIA ZE WZGLĘDU NA PANDEMIĘ.

Zainteresowani uczniowie Zajęcia odpłatne prowadzone przez instruktora karate
10. Zajęcia OYAMA karate
 
Środa
14.00-15.00
Zajęcia szkółki OYAMA karate.

ZAWIESZONE DO ODWOŁANIA ZE WZGLĘDU NA PANDEMIĘ.

Zainteresowani uczniowie Zajęcia odpłatne prowadzone przez instruktora karate