Zajęcia pozalekcyjne 2021/2022

L.p Imię i nazwisko prowadzącego

Termin

zajęć

Rodzaj prowadzonych zajęć Odbiorcy zajęć Uwagi!
1. mgr Aneta Podleśna
Piątek 11.15-12.00 Zajęcia rozwijające kreatywność. Uczniowie klasy I Zajęcia z godzin do dyspozycji dyrektora.
2. mgr Emilia Łączka
Piątek 11.15-12.00 Zajęcia rozwijające kreatywność. Uczniowie klasy III Zajęcia z godzin do dyspozycji dyrektora.
3. mgr Edyta Strug
Piątek 11.15-12.00 Zajęcia rozwijające kreatywność. Uczniowie klasy II Zajęcia z godzin do dyspozycji dyrektora.
4. mgr Anita Kozłowska
W/g  planu lekcji Zajęcia rozwijające kreatywność. Uczniowie klas VII-VIII Zajęcia z godzin do dyspozycji dyrektora.
5. mgr Anita Kozłowska Termin do ustalenia Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki Uczniowie klas VII-VIII Zajęcia dodatkowe.
6. mgr Julita Nowakowska
Czwartek

12.05-12.50

Zajęcia rozwijające kreatywność. Uczniowie klasy IV Zajęcia z godzin do dyspozycji dyrektora.
7. mgr Julita Nowakowska
Termin do ustalenia Kółko szachowe. Chętni uczniowie Zajęcia statutowe z inicjatywy nauczyciela.
8. Instruktor tańca-Emilia Kmieć
Wtorek
13.05-12.50
Zajęcia rytmiczno- taneczne. Tworzenie grup chętnych od 01.10.2021r.  Oddz. przedszk. i  kl. I, II, III Zajęcia odpłatne prowadzone przez instruktora tańca.