Zajęcia pozalekcyjne 2023/2024

L.p Imię i nazwisko prowadzącego

Termin

zajęć

Rodzaj prowadzonych zajęć Odbiorcy zajęć Uwagi!
1. mgr Aneta Podleśna
Piątek 10.15-11.00 Zajęcia rozwijające kreatywność. Uczniowie klasy III Zajęcia z godzin do dyspozycji dyrektora.
2. mgr Emilia Łączka
Piątek 10.15-11.00 Zajęcia rozwijające kreatywność. Uczniowie klasy II Zajęcia z godzin do dyspozycji dyrektora.
3. mgr Edyta Strug
Piątek 11.15-12.00 Zajęcia rozwijające kreatywność. Uczniowie klasy I Zajęcia z godzin do dyspozycji dyrektora.
4. mgr Anita Kozłowska
Poniedziałek

12.05.-12.50

Zajęcia rozwijające kreatywność. Uczniowie klas IV Zajęcia z godzin do dyspozycji dyrektora.
5. mgr Anita Kozłowska Środa

13.05-13.50

Zajęcia rozwijające kreatywność. Uczniowie klas VII Zajęcia z godzin do dyspozycji dyrektora.
6. mgr Anita Kozłowska Środa

13.55-14.40

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki Uczniowie klas VII Zajęcia dodatkowe.
7.
8.
9.  
10. Instruktor tańca
Wtorek
11.15-12.00
Zajęcia rytmiczno- taneczne. Tworzenie grup chętnych  Oddz. przedszk. i  kl. I, II, III Zajęcia odpłatne prowadzone przez instruktora tańca.