Egzamin ósmoklasisty

 

HARMONOGRAM EGZAMINU ÓSMOKLASISTY W ROKU SZKOLNYM 2023/2024, w terminie  głównym:

Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej opublikował harmonogram  egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2023/2024 oraz pozostałe komunikaty dotyczące organizacji egzaminów, dostosowań warunków na egzaminach.  I tak egzaminy odbędą się:

1. Język polski – 14 maja 2024r. (wtorek) – godz. 9:00;
2. Matematyka – 15 maja 2024r. (środa) – godz. 9:00;
3. Język obcy nowożytny – 16 maja 2024r. (czwartek) – godz. 9:00.

Prace ósmoklasistów zostaną sprawdzone przez egzaminatorów, a wyniki przesłane do szkół przez właściwą okręgową komisję egzaminacyjną. Ogólnopolskie wyniki egzaminu ósmoklasisty zostaną ogłoszone do 3 lipca 2024r.

Zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty uczniowie otrzymają w szkole w dniu 03 lipca 2024.

Źródło: strona internetowa OKE w Krakowie.

Wyniki egzaminu ósmoklasisty w roku szk. 2021/22.

CKE ogłosiła wyniki egzaminu ósmoklasisty, który w maju br. zdawali uczniowie klas ósmych. Uczniowie naszej szkoły uzyskali wyższy wynik procentowy lub zbliżony jak ich rówieśnicy w powiecie, województwie i kraju.

Tabela. Wyniki wstępne egzaminu ósmoklasisty w Szkole Podstawowej w Stasinie w roku szkolnym 2021/2022 organizowanym przez OKE w Krakowie-arkusz standardowy.

   ŚREDNI  WYNIK W PROCENTACH
PRZEDMIOT SZKOŁA POWIAT WOJEWÓDZTWO POLSKA
Język polski 66 64 61 60
Matematyka 62 59 56 57
Język angielski
65 64 64 67

Wyniki naszych uczniów plasują się odpowiednio w staninie 7 – j. polski, 6 – matematyka i 5- j. angielski.

Uczniom klasy VIII i ich nauczycielom gratulujemy uzyskanego wyniku i życzymy dalszych sukcesów!

1. Wstępne wyniki egzaminu ósmoklasisty w województwie lubelskim ze strony OKE w Krakowie: http://www.oke.krakow.pl/inf/filedata/files/6111.02_EO_informacja%20wst%C4%99pna_2022_LUB.pdf

2. Wstępne informacje o wynikach E8 w 2022 r. – Prezentacja CKE w Warszawie: https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_OSMOKLASISTY/Informacje_o_wynikach/2022/20220701%20Wst%C4%99pna%20informacja%20o%20wynikach%20E8%202022%20PREZENTACJA.pdf

3. Wyniki egzaminu ósmoklasisty w 2022 roku w powiatach  -do pobrania w pliku excel.

4. Wyniki egzaminu ósmoklasisty w 2022 roku w gminach   -do pobrania w pliku excel.

Wyniki egzaminu ósmoklasisty w szkole  w roku szkolnym 2020/2021.

CKE ogłosiła wyniki egzaminu ósmoklasisty, który w maju 2021r.  zdawali uczniowie klas ósmych. Wyniki uzyskane przez naszych uczniów plasują szkołę na poziomie bardzo wysokim  (8 na 9 możliwych do uzyskania).

Tabela. Wyniki egzaminu ósmoklasisty w Szkole Podstawowej w Stasinie w roku szkolnym 2020/2021 zorganizowanym przez OKE w Krakowie-arkusz standardowy.

*STANIN- odpowiada na pytanie jaką pozycję zajmuje wynik osiągnięty przez ucznia, szkołę… na tle wyników osiągniętych przez całą badaną populację. Skala staninowa wprowadza 9 przedziałów wyników.

Wyniki diagnozy ósmoklasistów z Nową Erą w roku 2021.

Do próbnego egzaminu z Nową Erą przystąpił co drugi ósmoklasista w Polsce. Najłatwiejszy okazał się egzamin z języka polskiego, najtrudniejszy – z matematyki. Jakie zadania sprawiły najwięcej problemów? Analizując wyniki próbnego egzaminu ósmoklasisty, warto pamiętać, że na poziom wykonania zadań wpływa wiele czynników, a w sytuacji tegorocznych ósmoklasistów niewątpliwie najbardziej znaczące to: nowe formy zadań (zadania otwarte krótkiej odpowiedzi i zadania z lukami), liczba zadań otwartych w teście, a także zmierzenie się z wymaganiami nowej podstawy programowej. A oto wyniki naszych uczniów:

Tabela. Wyniki próbnego egzaminu ósmoklasisty w Szkole Podstawowej w Stasinie w roku szkolnym 2020/2021 zorganizowanym przez Wydawnictwo Nowa Era-arkusz standardowy
Przedmiot Szkoła Województwo Polska
Język  polski 59,34 % 52,02 % 50,18 %
Matematyka 48,53 % 37,03 % 36,90 %
Język angielski 57,97 % 45,97 % 48,00 %

Centralna Komisja Egzaminacyjna oraz OKE  udostępnią materiały do przeprowadzenia testu diagnostycznego w zakresie poziomu przygotowania uczniów do egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego, matematyki oraz języków obcych nowożytnych. Zainteresowane szkoły będą mogły przeprowadzić testy diagnostyczne od 17 do 19 marca br. W porozumieniu z nauczycielami zdecydowaliśmy  przeprowadzić taki test w naszej szkole.

Wyniki egzaminu ósmoklasisty w naszej szkole  w roku szkolnym 2019/2020

CKE ogłosiła wyniki egzaminu ósmoklasisty, który w czerwcu 2020 roku  zdawali uczniowie klas ósmych.

 

Tabela. Wyniki egzaminu ósmoklasisty w Szkole Podstawowej w Stasinie w roku szkolnym 2019/2020 zorganizowanym przez OKE w Krakowie-arkusz standardowy

Stanin* Średni wynik w procentach
Przedmiot Szkoła Szkoła Gmina Powiat
Wojew. Polska
Język  polski 7 68,00% 67,71%
62,00%
60,08%            59,00%

 

Matematyka 8 58,00% 58,44%
48,000%
46,21%     46,00%

 

Język angielski 7 68,00% 65,24%
51,00%
52,01% 54,00%

*Skala staninowa- stosowana w pomiarze dydaktycznym odpowiada nam na pytanie jaką pozycję zajmuje wynik osiągnięty przez ucznia, szkołę… na tle wyników osiągniętych przez całą badaną populację. Skala staninowa wprowadza 9 przedziałów wyników.

Nazwa stanina

1- najniższy

2- bardzo niski

3- niski

4- niżej średni

5- średni

6- wyżej średni

7- wysoki

8- bardzo wysoki

9- najwyższy

 

 

CKE dla ósmoklasistów

Centralna Komisja Egzaminacyjna przygotowała pakiet materiałów dla 8-klasistów do samodzielnej pracy.  Zapraszamy na stronę: https://www.cke.gov.pl/…/materi…/zestawy-zadan-powtorkowych/

Harmonogram egzaminu ósmoklasisty przeprowadzanego w  roku szkolnym 2019/2020*

W szkołach podstawowych
W terminie głównym 1.      język polski – 16 czerwiec 2020-godz. 9.00
2.      matematyka – 17 czerwiec 2020-godz. 9.00
3.      język obcy nowożytny –18 czerwiec 2020-godz. 9.00

* Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 10 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

 

Wyniki Ogólnopolskiego Próbnego Egzaminu  Ósmoklasisty z Operonem  w roku szkolnym 2019/2020

Ogólnopolski Próbny Egzamin  Ósmoklasisty z Operonem był odwzorowaniem egzaminu państwowego – miał identyczny przebieg,  odbył się w dniach 3-5 grudnia 2019 roku, tj. wtorek-czwartek. Zabezpieczone arkusze egzaminacyjne w formie papierowej były wysyłane do szkół tuż przed egzaminem, a sam egzamin odbywał się w tym samym czasie w całej Polsce. Ta próba generalna pozwoliła uczniom oswoić się z formułą egzaminu, zaś szkole sprawdzić wszystkie aspekty organizacyjne, istotne przy przeprowadzaniu tak dużego egzaminu.

Wyniki procentowe  Ogólnopolskiego Próbnego Egzaminu Ósmoklasisty z Wydawnictwem Operon
Przedmiot Język  polski Matematyka J. angielski
Kraj 45 28 47
Województwo 46 27 45
Szkoła
58 38 57

Indywidualne wyniki uczniów szkoły w odniesieniu do  klasy, województwa i kraju, z poszczególnych przedmiotów zostały przesłane przez dyrektora szkoły  jako załączniki  w formacie  PDF  na indywidualne konta Rodziców i uczniów  w dzienniku elektronicznym LIBRUS.

CKE opublikowała wyniki egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2018/2019

CKE opublikowała na swoich stronach raport o wynikach egzaminu ósmoklasisty. Uczniowie VIII klas szkół podstawowych, którzy w kwietniu przystąpili do obowiązkowego egzaminu ósmoklasisty, za rozwiązanie zadań z języka polskiego uzyskali średnio 63 proc. punktów możliwych do otrzymania, z matematyki – 45 proc., a z języka angielskiego 59 proc. – podała Centralna Komisja Egzaminacyjna.  Nasi uczniowie w każdym z przedmiotów będących na egzaminie uzyskali wyższą średnią krajową.  Tegoroczna sesja egzaminu ósmoklasisty była pierwszą w historii. Stanin określa wyniki uczniów w skali od 0 do 9 punktów.

Tabela. Wyniki egzaminu ósmoklasisty w Szkole Podstawowej w Stasinie w roku szkolnym 2018/2019 zorganizowanym przez OKE w Krakowie

Stanin* Średni wynik w procentach
Przedmiot Szkoła Szkoła Gmina Województwo Polska
Język  polski 6 67% 69% 64% 63%
Matematyka 6 50% 54% 44% 45%
Język angielski 8 77% 64% 56% 59%

Po raz pierwszy egzamin został przeprowadzony w roku szkolnym 2018/2019. Egzamin ósmoklasisty obejmował wiadomości i umiejętności określone ‎w podstawie w odniesieniu do wybranych przedmiotów ‎nauczanych w klasach I–VIII.

Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musiał do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Nie jest określony minimalny wynik, jaki uczeń powinien uzyskać, dlatego egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać i jest on przeprowadzany w formie pisemnej.

*Skala staninowa- stosowana w pomiarze dydaktycznym odpowiada nam na pytanie jaką pozycję zajmuje wynik osiągnięty przez ucznia, szkołę… na tle wyników osiągniętych przez całą badaną populację. Skala staninowa wprowadza 9 przedziałów wyników.

 Nazwa stanina

 1- najniższy

 2- bardzo niski

 3- niski

 4- niżej średni

 5- średni

 6- wyżej średni

 7- wysoki

 8- bardzo wysoki

 9- najwyższy

W PONIŻSZYM LINKU ZNAJDUJĄ SIĘ WYNIKI OPUBLIKOWANE PRZEZ CKE:

-CKE- informacja-ogólnopolska: http://spstasin.com.pl/wp-content/uploads/2019/06/CKE-informacja-ogólnopolska.pdf

-Wstępna informacja o wynikach egzaminu-woj. lubelskie: http://spstasin.com.pl/wp-content/uploads/2019/06/Wstępna-informacja-o-wynikach-E8_2019-LUB_3.pdf