Egzamin ósmoklasisty

Znamy wyniki diagnozy ósmoklasistów z Nową Erą

Do próbnego egzaminu z Nową Erą przystąpił co drugi ósmoklasista w Polsce. Najłatwiejszy okazał się egzamin z języka polskiego, najtrudniejszy – z matematyki. Jakie zadania sprawiły najwięcej problemów? Analizując wyniki próbnego egzaminu ósmoklasisty, warto pamiętać, że na poziom wykonania zadań wpływa wiele czynników, a w sytuacji tegorocznych ósmoklasistów niewątpliwie najbardziej znaczące to: nowe formy zadań (zadania otwarte krótkiej odpowiedzi i zadania z lukami), liczba zadań otwartych w teście, a także zmierzenie się z wymaganiami nowej podstawy programowej. A oto wyniki naszych uczniów:

Tabela. Wyniki próbnego egzaminu ósmoklasisty w Szkole Podstawowej w Stasinie w roku szkolnym 2020/2021 zorganizowanym przez Wydawnictwo Nowa Era-arkusz standardowy
Przedmiot Szkoła Województwo Polska
Język  polski 59,34 % 52,02 % 50,18 %
Matematyka 48,53 % 37,03 % 36,90 %
Język angielski 57,97 % 45,97 % 48,00 %

Centralna Komisja Egzaminacyjna oraz OKE  udostępnią materiały do przeprowadzenia testu diagnostycznego w zakresie poziomu przygotowania uczniów do egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego, matematyki oraz języków obcych nowożytnych. Zainteresowane szkoły będą mogły przeprowadzić testy diagnostyczne od 17 do 19 marca br. W porozumieniu z nauczycielami zdecydowaliśmy  przeprowadzić taki test w naszej szkole.

Harmonogram przeprowadzania testów diagnostycznych:

 • 17 marca br. (środa), godz. 9:00 – język polski,
 • 18 marca br. (czwartek), godz. 9:00 – matematyka,
 • 19 marca br. (piątek), godz. 9:00 – języki obce nowożytne.

Materiały obejmą zarówno arkusze w wersji standardowej, jak i te dostosowane do potrzeb uczniów, zostaną w pierwszej kolejności udostępnione dyrektorom szkół za pośrednictwem systemu SIO EO oraz/lub serwisów OKE przeznaczonych dla dyrektorów szkół.

Przeprowadzenie testu  jest dobrowolne, zostanie przeprowadzony w warunkach zbliżonych do obowiązujących podczas właściwego egzaminu (np. godzina rozpoczęcia pracy z arkuszem egzaminacyjnym, samodzielne rozwiązywanie zadań przez uczniów, zaznaczanie odpowiedzi na karcie odpowiedzi). Diagnoza musi zostać przeprowadzona z zachowaniem wszelkich reguł dotyczących bezpieczeństwa sanitarnego.

Test  w zakresie poziomu przygotowania uczniów do egzaminu ósmoklasisty powinien być przeprowadzany wyłącznie w celu informacyjnym. CKE za nieuzasadnione uważa wystawianie ocen cząstkowych na podstawie uzyskanych przez danego ucznia wyników testu diagnostycznego z poszczególnych przedmiotów.

Szczegółowe informacje o egzaminie ósmoklasisty dostępne są na stronach internetowych CKE (www.cke.gov.pl) oraz okręgowych komisji egzaminacyjnych. Uczniowie, ich rodzice oraz nauczyciele mogą z tych stron nieodpłatnie pobrać:

 • informatory o egzaminie ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów, w tym aneksy do informatorów zawierające wymagania egzaminacyjne obowiązujące w roku szkolnym 2020/2021
 • przykładowe arkusze egzaminacyjne z poszczególnych przedmiotów
 • arkusze próbnych egzaminów ósmoklasisty z ubiegłych lat (tutaj oraz tutaj)
 • arkusze egzaminu ósmoklasisty przeprowadzonego w 2019 r. i 2020 r.
 • osiem zestawów zadań, zawierających wskazówki oraz szczegółowe wyjaśnienia rozwiązań zadań i przykładowe realizacje odpowiedzi w zadaniach otwartych
 • filmy o egzaminie ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów.

 Komunikat CKE- terminy egzaminów ósmoklasisty w 2021r.

Zgodnie z opublikowanym przez CKE  harmonogramem egzaminy ósmoklasistów odbędą się w następujących terminach:

 • język polski – wtorek 25 maja 2021 r., godz. 9:00,
 • matematyka – środa 26 maja 2021 r., godz. 9:00,
 • język obcy nowożytny – czwartek 27 maja 2021 r., godz. 9:00.

Egzamin z języka polskiego potrwa 120 minut, z matematyki 100 minut, a z języka obcego 90 minut. Wyniki egzaminów ósmoklasisty w terminie podstawowym podane zostaną do wiadomości  02 lipca 2021 roku.

Termin dodatkowy dla uczniów, którzy z różnych względów nie mogli przystąpić do egzaminów w pierwszym terminie, wyznaczony został na czerwiec 2021r.:

 • język polski – środa 16 czerwca 2021r., godz. 9:00,
 • matematyka – czwartek 17 czerwca 2021r., godz. 9:00,
 • język obcy nowożytny – piątek 18 czerwca 2021r., godz. 9:00.

W 2021r. egzamin ósmoklasisty  będzie przeprowadzony wyjątkowo na podstawie wymagań egzaminacyjnych zawartych w dołączonym do rozporządzenia MEN załączniku: zał. 1.

E8 Informacja o sposobie…egzaminu w 2020-2021

Wyniki egzaminu ósmoklasisty w naszej szkole  w roku szkolnym 2019/2020

CKE ogłosiła wyniki egzaminu ósmoklasisty, który w czerwcu 2020 roku  zdawali uczniowie klas ósmych.

 

Tabela. Wyniki egzaminu ósmoklasisty w Szkole Podstawowej w Stasinie w roku szkolnym 2019/2020 zorganizowanym przez OKE w Krakowie-arkusz standardowy

Stanin* Średni wynik w procentach
Przedmiot Szkoła Szkoła Gmina Powiat
Wojew. Polska
Język  polski          7 68,00% 67,71%
62,00%
60,08%            59,00%

 

Matematyka           8 58,00% 58,44%
48,000%
46,21%     46,00%

 

Język angielski          7 68,00% 65,24%
51,00%
52,01% 54,00%

*Skala staninowa- stosowana w pomiarze dydaktycznym odpowiada nam na pytanie jaką pozycję zajmuje wynik osiągnięty przez ucznia, szkołę… na tle wyników osiągniętych przez całą badaną populację. Skala staninowa wprowadza 9 przedziałów wyników.

Nazwa stanina

1- najniższy

2- bardzo niski

3- niski

4- niżej średni

5- średni

6- wyżej średni

7- wysoki

8- bardzo wysoki

9- najwyższy

 

 

CKE dla ósmoklasistów

Centralna Komisja Egzaminacyjna przygotowała pakiet materiałów dla 8-klasistów do samodzielnej pracy.  Zapraszamy na stronę: https://www.cke.gov.pl/…/materi…/zestawy-zadan-powtorkowych/

Harmonogram egzaminu ósmoklasisty przeprowadzanego w  roku szkolnym 2019/2020*

W szkołach podstawowych
W terminie głównym 1.      język polski – 16 czerwiec 2020-godz. 9.00
2.      matematyka – 17 czerwiec 2020-godz. 9.00
3.      język obcy nowożytny –18 czerwiec 2020-godz. 9.00

* Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 10 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

 

Wyniki Ogólnopolskiego Próbnego Egzaminu  Ósmoklasisty z Operonem  w roku szkolnym 2019/2020

Ogólnopolski Próbny Egzamin  Ósmoklasisty z Operonem był odwzorowaniem egzaminu państwowego – miał identyczny przebieg,  odbył się w dniach 3-5 grudnia 2019 roku, tj. wtorek-czwartek. Zabezpieczone arkusze egzaminacyjne w formie papierowej były wysyłane do szkół tuż przed egzaminem, a sam egzamin odbywał się w tym samym czasie w całej Polsce. Ta próba generalna pozwoliła uczniom oswoić się z formułą egzaminu, zaś szkole sprawdzić wszystkie aspekty organizacyjne, istotne przy przeprowadzaniu tak dużego egzaminu.

Wyniki procentowe  Ogólnopolskiego Próbnego Egzaminu Ósmoklasisty z Wydawnictwem Operon
Przedmiot Język  polski Matematyka J. angielski
Kraj 45 28 47
Województwo 46 27 45
Szkoła
58 38 57

Indywidualne wyniki uczniów szkoły w odniesieniu do  klasy, województwa i kraju, z poszczególnych przedmiotów zostały przesłane przez dyrektora szkoły  jako załączniki  w formacie  PDF  na indywidualne konta Rodziców i uczniów  w dzienniku elektronicznym LIBRUS.

CKE opublikowała wyniki egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2018/2019

CKE opublikowała na swoich stronach raport o wynikach egzaminu ósmoklasisty. Uczniowie VIII klas szkół podstawowych, którzy w kwietniu przystąpili do obowiązkowego egzaminu ósmoklasisty, za rozwiązanie zadań z języka polskiego uzyskali średnio 63 proc. punktów możliwych do otrzymania, z matematyki – 45 proc., a z języka angielskiego 59 proc. – podała Centralna Komisja Egzaminacyjna.  Nasi uczniowie w każdym z przedmiotów będących na egzaminie uzyskali wyższą średnią krajową.  Tegoroczna sesja egzaminu ósmoklasisty była pierwszą w historii. Stanin określa wyniki uczniów w skali od 0 do 9 punktów.

Tabela. Wyniki egzaminu ósmoklasisty w Szkole Podstawowej w Stasinie w roku szkolnym 2018/2019 zorganizowanym przez OKE w Krakowie

Stanin* Średni wynik w procentach
Przedmiot Szkoła Szkoła Gmina Województwo Polska
Język  polski 6 67% 69% 64% 63%
Matematyka 6 50% 54% 44% 45%
Język angielski 8 77% 64% 56% 59%

Po raz pierwszy egzamin został przeprowadzony w roku szkolnym 2018/2019. Egzamin ósmoklasisty obejmował wiadomości i umiejętności określone ‎w podstawie w odniesieniu do wybranych przedmiotów ‎nauczanych w klasach I–VIII.

Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musiał do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Nie jest określony minimalny wynik, jaki uczeń powinien uzyskać, dlatego egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać i jest on przeprowadzany w formie pisemnej.

*Skala staninowa- stosowana w pomiarze dydaktycznym odpowiada nam na pytanie jaką pozycję zajmuje wynik osiągnięty przez ucznia, szkołę… na tle wyników osiągniętych przez całą badaną populację. Skala staninowa wprowadza 9 przedziałów wyników.

 Nazwa stanina

 1- najniższy

 2- bardzo niski

 3- niski

 4- niżej średni

 5- średni

 6- wyżej średni

 7- wysoki

 8- bardzo wysoki

 9- najwyższy

W PONIŻSZYM LINKU ZNAJDUJĄ SIĘ WYNIKI OPUBLIKOWANE PRZEZ CKE:

-CKE- informacja-ogólnopolska: http://spstasin.com.pl/wp-content/uploads/2019/06/CKE-informacja-ogólnopolska.pdf

-Wstępna informacja o wynikach egzaminu-woj. lubelskie: http://spstasin.com.pl/wp-content/uploads/2019/06/Wstępna-informacja-o-wynikach-E8_2019-LUB_3.pdf