Psycholog szkolny-mgr Anna Olszak-Pluta-POMAGA-RADZI-POLECA

Zważywszy na sytuację związaną z panującą pandemią koronawirusa oraz wiążącymi się z nią przymusem izolacji, ograniczenia kontaktów, w tym też utrudnionej możliwości uzyskania pomocy psychologicznej, Rzecznik Praw Dziecka zainicjował przedsięwzięcie stanowiące jedną z możliwości odpowiedzi na potrzeby dzieci i młodzieży zmagających się z kryzysem psychicznym.

Od 07.12.br działa przez całą dobę, siedem dni w tygodniu Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka 800 12 12 12 i specjalny czat internetowy – darmowa poradnia psychologiczna dla dzieci i młodzieży.

Uruchomienie całodobowego telefonu zaufania i czatu internetowego jest działaniem wspierającym dzieci i młodzież w obliczu kryzysu systemu psychologicznej opieki zdrowotnej.

Czat jest darmowy, nie wymaga logowania ani instalowania aplikacji. Komunikacja odbywa się na stronie internetowej rzecznika – brpd.gov.pl.

Podejmując kontakt za pośrednictwem tych dwóch kanałów komunikacji dziecko uzyskać może natychmiastowe wsparcie, podzielić się swoimi przeżyciami i wspólnie ze wspierającą osobą dorosłą zastanowić się nad rozwiązaniem swoich problemów.

 

 

 

 

Depresja młodzieńcza-ROZUMIESZ -POMAGASZ

Według badań zaburzenia są diagnozowane u 19-32% nastolatków w wieku 13-17 lat. Najważniejszą „broń” w walce z chorobą stanowią wiedza, wczesna diagnoza oraz odpowiednie leczenie. Szacuje się, że ryzyko wystąpienia schorzenia jest znacznie częstsze u dziewcząt – w okresie adolescencji dziewczynki chorują 2 razy częściej niż chłopcy. Nauczyciele mają duży wpływ na podopiecznych, mogą co dzień obserwować ich zachowania , a co za tym idzie – dostrzec niepokojące objawy. Właśnie dlatego zachęcam Państwa do skorzystania z materiałów edukacyjnych dotyczących depresji młodzieńczej. Pakiet zawiera: scenariusze lekcji, przewodnik metodyczny, kartę pracy do zajęć, poradnik edukatora oraz zestaw kart do ćwiczeń. Materiały powstały we współpracy z Instytutem Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Stanowią element kampanii informacyjno-edukacyjnej „Depresja. Rozumiesz – Pomagasz” realizowanej przez Ministerstwo Zdrowia.

Pakiet materiałów edukacyjnych oraz więcej na ten temat znajdziesz na stronie:https://wyleczdepresje.pl/depresja-mlodziencza/

Jak wspierać dzieci w radzeniu sobie z lękiem przed koronawirusem?

Dziś to pytanie zadaje sobie wielu rodziców. Umieszczone poniżej sugestie i wskazówki przygotowane przez szkolną psycholog  mgr Annę Olszak-Pluta mogą okazać się pomocne w zetknięciu z tym problemem.

W cieniu koronawirusa-tekst

Zadania psychologa w szkole

Pracę psychologa w szkole określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej. Według aktualnych przepisów do obowiązków psychologa zatrudnionego w szkole  należy:

1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron uczniów;
2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu, szkole w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów;
3) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;
4) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży;
5) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów;
6) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;
7) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;
8) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.