Świetlica szkolna

„ŚWIETLICA UCZY, BAWI I WYCHOWUJE”

Świetlica zapewnia zajęcia świetlicowe dla uczniów, którzy  pozostają w szkole dłużej, w szczególności  ze względu na organizację dojazdu do szkoły i czas pracy rodziców. W świetlicy zapewnia się uczniom opiekę, zajęcia rozwijające zainteresowania oraz odrabianie lekcji.

Karta-zgłoszenia-do-swietlicy-szkolnej-plik PDF

Zajęcia  świetlicowe dla uczniów  realizowane są w roku szkolnym 2021/2022 wg. następującego  harmonogramu (aktualizacja 13.12.2021r.):

Dzień tygodnia Godziny pracy Nauczyciel
Poniedziałek 12.00-13.00 A. Zaborska
12.05-13.05 A. Podleśna
13.00-15.00 E. Kliczka
15.00-16.00 A. Zaborska
Wtorek 11.00-12.00 Emilia Łączka
11.00-13.00 A. Poręba
13.00-14.00 E. Kliczka
13.00-16.00 A. Zaborska
Środa 12.05-13.05 A. Zaborska
13.00.-14.oo A. Poręba
14.00-15.00 J. Nowakowska
15.00-16.00 A. Zaborska
Czwartek 11.15-12.15 E. Łączka
12.05-13.05 A. Podleśna
12.05-13.05 S. Furtak
13.00-14.00 E. Kliczka
14.00-16.00 S. Furtak
Piątek 12.05-13.05 A. Zaborska
13.00-16.00 J. Nowakowska

UWAGA!

 1. Uczniowie mogą korzystać ze świetlicy po uprzednim złożeniu wniosku przez rodzica (prawnego opiekuna) pobranego od wychowawcy lub z sekretariatu szkoły.
 2. W wyjątkowych sytuacjach ze świetlicy mogą korzystać inni uczniowie, którym rodzice nie są w stanie zapewnić opieki  po wcześniejszym wypełnieniu deklaracji, powiadomieniu telefonicznym lub pisemnym opiekunów świetlicy szkolnej.
 3. Sugestie Rodziców odnośnie godzin pracy świetlicy proszę zgłaszać do dyrektora szkoły.

PROPOZYCJA  NAUCZYCIELI  ŚWIETLICY  NA  ZAJĘCIE WOLNEGO  CZASU

LISTOPAD

Propozycje zabaw 2-6 listopada

Propozycje zabaw 9-13 listopada

Propozycje zabaw 16-20 listopada

Propozycje zabaw 23-27 listopada

Propozycje zabaw 30 listopada – 4 grudnia

GRUDZIEŃ

Propozycje zabaw 7- 11 grudnia

Propozycje zabaw 14-22 grudnia

UMOWA ŚWIETLICOWA

 1. Jesteśmy grzeczni, uprzejmi wobec kolegów i nauczycieli.
 2. Dbamy o porządek w sali, nie bałaganimy. Sprzątamy po sobie.
 3. Staramy się cicho pracować, bawić się, nie hałasujemy.
 4. Bawimy się zgodnie, pamiętamy o bezpieczeństwie własnym i innych.
 5. Dbamy o estetyczny wygląd sali, nie niszczymy sprzętu, zabawek, gier.
 6. Szanujemy cudzą własność, nie bierzemy cudzych rzeczy bez pozwolenia.
 7. Szanujemy innych, nikomu nie dokuczamy, nie bijemy się, nie używamy brzydkich słów.
 8. Dzielimy się zabawkami z innymi.
 9. Zgłaszamy nauczycielowi swoje przyjście i odejście.
 10. Nie wychodzimy z sali bez pozwolenia wychowawców.
 11. Nie wchodzimy na stoliki i krzesła.
 12. Nie biegamy po sali.
 13. Wykonujemy polecenia wychowawcy.
 14. Zgłaszamy nauczycielowi fakt, że źle się czujemy.
 15. Słuchamy uważnie, gdy ktoś mówi, nie przerywamy w trakcie wypowiedzi.
 16. Prywatne zabawki i wartościowe przedmioty przynosimy na własną odpowiedzialność za zgodą rodziców/prawnych opiekunów.