Świetlica szkolna

„ŚWIETLICA UCZY, BAWI I WYCHOWUJE”

W szkole funkcjonuje świetlica szkolna  w godz. 11.15–16.00. Nauczyciele pełnią dyżury i sprawują opiekę nad dziećmi codziennie od godz. 6.50 (w razie potrzeby wcześniej). Zadaniem świetlicy jest zapewnienie uczniom z kl. O -I- VIII opieki przed zajęciami i po lekcjach w bezpiecznym i miłym otoczeniu. Stworzeniu warunków do wypoczynku, zjedzenia posiłku, odrobienia prac domowych oraz wzbogacenia swoich wiadomości, umiejętności i wszechstronnego rozwoju.

Opiekę nad dziećmi sprawują wykwalifikowani nauczyciele, którzy pełnią dyżury wg poniższego harmonogramu. Świetlica jest bezpłatna. Dzieci z oddziału przedszkolnego opłata zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Konopnica za pobyt dzienny  powyżej 5 godzin.

Karta-zgłoszenia-do-swietlicy-szkolnej-plik PDF

Godziny pracy świetlicy szkolnej w roku szkolnym 2020/2021-plan pracy ważny od 01.09.2020r.

Dzień tygodnia Godziny pracy Imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego zajęcia
Uwagi
Poniedziałek 12.00-13.00 A. Kutwa
13.00-14.00 A. Kutwa/A. Zaborska
14.00-15.00 J. Nowakowska/ A. Zaborska
15.00-16.00 J. Nowakowska
Wtorek 11.15-12.15 J. Nowakowska
12.05-13.05 J. Nowakowska/ A. Zaborska
13.00-14.00 J. Nowakowska/E. Kliczka
14.00-15.00 A. Zaborska
15.00-16.00 A. Zaborska
Środa 12.00-13.00 J. Nowakowska/ A. Zaborska
13.00.-14.oo A. Kutwa/A.Zaborska
14.00-15.00 J. Nowakowska/ A. Zaborska
15.00-16.00  A. Zaborska
Czwartek 11.15-12.15 A. Poręba
12.00-13.00 A. Poręba/inny nauczyciel
13.00-14.00 A. Poręba
14.00-15.00  E. Kliczka
15.00-16.00 J. Nowakowska
Piątek 12.00-13.00 J. Nowakowska/ A. Zaborska
13.00-14.00 J. Nowakowska/ A. Zaborska
14.00-15.00 A. Zaborska
15.00-16.00 J. Nowakowska

UWAGA!

 1. Świetlica szkolna przeznaczona jest głownie dla uczniów dojeżdżających oraz dla dzieci z oddziału przedszkolnego i uczniów szkoły dla których z różnych powodów rodzice nie mogą zapewnić opieki po skończonych zajęciach.
 2. Uczniowie i dzieci z oddziału przedszkolnego  mogą korzystać ze świetlicy po uprzednim złożeniu wniosku przez rodzica (prawnego opiekuna) pobranego od wychowawcy lub z sekretariatu szkoły.
 3. W wyjątkowych sytuacjach ze świetlicy mogą korzystać inni uczniowie, którym rodzice nie są w stanie zapewnić opieki  po wcześniejszym wypełnieniu deklaracji, powiadomieniu telefonicznym lub pisemnym opiekunów świetlicy: mgr Anny Kutwa, mgr Ewy Kliczka, mgr Aleksandry Poręba, mgr Anny Zaborskiej,mgr Julity Nowakowskiej.
 4. Sugestie Rodziców odnośnie godzin pracy świetlicy proszę zgłaszać do dyrektora szkoły mgr Jacka Wójcika.

PROPOZYCJA  NAUCZYCIELI  ŚWIETLICY  NA  ZAJĘCIE WOLNEGO  CZASU W  OKRESIE  NAUCZANIA ZDALNEGO

LISTOPAD 2020

Propozycje zabaw 2-6 listopada

Propozycje zabaw 9-13 listopada

Propozycje zabaw 16-20 listopada

Propozycje zabaw 23-27 listopada

Propozycje zabaw 30 listopada – 4 grudnia

GRUDZIEŃ 2020

Propozycje zabaw 7- 11 grudnia

Propozycje zabaw 14-22 grudnia

UMOWA ŚWIETLICOWA

 1. Jesteśmy grzeczni, uprzejmi wobec kolegów i nauczycieli.
 2. Dbamy o porządek w sali, nie bałaganimy. Sprzątamy po sobie.
 3. Staramy się cicho pracować, bawić się, nie hałasujemy.
 4. Bawimy się zgodnie, pamiętamy o bezpieczeństwie własnym i innych.
 5. Dbamy o estetyczny wygląd sali, nie niszczymy sprzętu, zabawek, gier.
 6. Szanujemy cudzą własność, nie bierzemy cudzych rzeczy bez pozwolenia.
 7. Szanujemy innych, nikomu nie dokuczamy, nie bijemy się, nie używamy brzydkich słów.
 8. Dzielimy się zabawkami z innymi.
 9. Zgłaszamy nauczycielowi swoje przyjście i odejście.
 10. Nie wychodzimy z sali bez pozwolenia wychowawców.
 11. Nie wchodzimy na stoliki i krzesła.
 12. Nie biegamy po sali.
 13. Wykonujemy polecenia wychowawcy.
 14. Zgłaszamy nauczycielowi fakt, że źle się czujemy.
 15. Słuchamy uważnie, gdy ktoś mówi, nie przerywamy w trakcie wypowiedzi.
 16. Prywatne zabawki i wartościowe przedmioty przynosimy na własną odpowiedzialność za zgodą rodziców/prawnych opiekunów.