Świetlica szkolna

„ŚWIETLICA UCZY, BAWI I WYCHOWUJE”

Świetlica zapewnia zajęcia świetlicowe dla uczniów, którzy  pozostają w szkole dłużej, w szczególności  ze względu na organizację dojazdu do szkoły i czas pracy rodziców. W świetlicy zapewnia się uczniom opiekę, zajęcia rozwijające zainteresowania oraz odrabianie lekcji. Poniżej karta zgłoszenia do świetlicy szkolnej w roku szkolnym 2022/2023, którą można przekazać wychowawcy świetlicy lub złożyć w sekretariacie szkoły:

Karta-zgłoszenia-do-świetlicy-szkolnej-wraz-z-załącznikami-

Zajęcia  świetlicowe w roku szkolnym 2022/2023


Świetlica dla oddziału przedszkolnego
Poniedziałek-piątek 13.00-15.00 Ewa Kliczka
Świetlica  szkolna
Dzień tygodnia Godziny pracy Nauczyciel wychowawca
Poniedziałek 11.00-12.00 A. Poręba
12.00-13.00 J. Nowakowska, A. Poręba
13.00-14.00 J. Nowakowska, A. Poręba
14.00-15.00  J. Nowakowska
15.00-16.00 J. Nowakowska
Wtorek 11.00-12.00 D. Martynowska
12.00-13.00 A. Zaborska
13.00-14.00 A. Zaborska
14.00-15.00 A. Zaborska
15.00-16.00 A. Zaborska
Środa 12.00-13.00 E. Łączka, A. Poręba
13.00.-14.00 E. Łączka, A. Poręba
14.00-15.00 J. Nowakowska
15.00-16.00 J. Nowakowska
Czwartek 12.00-13.00 J. Nowakowska
13.00-14.00 J. Nowakowska
14.00-15.00 J. Nowakowska
15.00-16.00 J. Nowakowska
Piątek 12.00-13.00 J. Nowakowska, A. Zaborska
13.00-14.00 J. Nowakowska
14.00-15.00 J. Nowakowska
15.00-16.00 J. Nowakowska

UWAGA!

 1. Uczniowie mogą korzystać ze świetlicy po uprzednim złożeniu wniosku przez rodzica (prawnego opiekuna) pobranego od wychowawcy lub z sekretariatu szkoły.
 2. W wyjątkowych sytuacjach ze świetlicy mogą korzystać inni uczniowie, którym rodzice nie są w stanie zapewnić opieki  po wcześniejszym wypełnieniu deklaracji, powiadomieniu telefonicznym lub pisemnym opiekunów świetlicy szkolnej.
 3. Sugestie Rodziców odnośnie godzin pracy świetlicy proszę zgłaszać do dyrektora szkoły.

UMOWA ŚWIETLICOWA

 1. Jesteśmy grzeczni, uprzejmi wobec kolegów i nauczycieli.
 2. Dbamy o porządek w sali, nie bałaganimy. Sprzątamy po sobie.
 3. Staramy się cicho pracować, bawić się, nie hałasujemy.
 4. Bawimy się zgodnie, pamiętamy o bezpieczeństwie własnym i innych.
 5. Dbamy o estetyczny wygląd sali, nie niszczymy sprzętu, zabawek, gier.
 6. Szanujemy cudzą własność, nie bierzemy cudzych rzeczy bez pozwolenia.
 7. Szanujemy innych, nikomu nie dokuczamy, nie bijemy się, nie używamy brzydkich słów.
 8. Dzielimy się zabawkami z innymi.
 9. Zgłaszamy nauczycielowi swoje przyjście i odejście.
 10. Nie wychodzimy z sali bez pozwolenia wychowawców.
 11. Nie wchodzimy na stoliki i krzesła.
 12. Nie biegamy po sali.
 13. Wykonujemy polecenia wychowawcy.
 14. Zgłaszamy nauczycielowi fakt, że źle się czujemy.
 15. Słuchamy uważnie, gdy ktoś mówi, nie przerywamy w trakcie wypowiedzi.
 16. Prywatne zabawki i wartościowe przedmioty przynosimy na własną odpowiedzialność za zgodą rodziców/prawnych opiekunów.