Zdalne nauczanie

MEiN zakłada wprowadzenie nauki zdalnej w roku szkolnym 2022/2023. Na jakich zasadach?

Jeżeli początkowi roku szkolnego 2022/2023 będzie towarzyszyła zła sytuacja epidemiologiczna, to możliwy jest powrót nauki zdalnej. MEiN przygotowało nowy projekt rozporządzenia w sprawie organizowania i prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość skierowano do opiniowania. Chodzi o rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki w sprawie organizowania i prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość,.

Jak czytamy w uzasadnieniu do rozporządzenia, nauczanie zdalne będzie prowadzone, gdy nie będzie możliwe tradycyjne prowadzenie zajęć „ze względu na wystąpienie na danym terenie zagrożenia bezpieczeństwa uczniów”.

Chodzi o takie sytuacje jak:

nieodpowiednia temperatura na zewnątrz i w pomieszczeniach, w których są prowadzone zajęcia z uczniami, zagrażająca zdrowiu uczniów;
sytuacja epidemiologiczna;
organizacja i przebieg imprez ogólnopolskich lub międzynarodowych.

O wprowadzeniu trybu nauki zdalnej będzie decydował minister edukacji. Zasady nauki zdalnej ustali dyrektor szkoły.

Projektowane rozporządzenie określa szczegółowe warunki organizowania i prowadzenia ww. zajęć w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, innych formach wychowania przedszkolnego, szkołach wszystkich typów oraz placówkach oświatowych.

Do zorganizowania zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, w sytuacji, gdy zajęcia zostaną zawieszone z powodu zaistnienia powyższych okoliczności będzie zobowiązany dyrektor danej placówki.

Godzina lekcyjna zajęć edukacyjnych prowadzonych w trybie zdalnym będzie trwać 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dyrektor będzie mógł dopuścić prowadzenie tych zajęć w czasie nie krótszym niż 30 minut i nie dłuższym niż 60 minut.

W uzasadnionych przypadkach dyrektor w porozumieniu z radą pedagogiczną będzie mógł również zmodyfikować tygodniowy zakres treści nauczania wynikających z ramowych planów nauczania dla poszczególnych typów szkół do zrealizowania w poszczególnych oddziałach klas (semestrów) oraz tygodniowy zakres treści nauczania z zajęć realizowanych w formach pozaszkolnych, także tygodniowy lub semestralny rozkład zajęć w zakresie prowadzonych w szkole zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Źródło: Puls Medycyny. https://pulsmedycyny.pl/mein-zaklada-wprowadzenie-nauki-zdalnej-w-roku-szkolnym-2022-2023-na-jakich-zasadach-1156798

 

Zachęcamy do odwiedzania popularnych serwisów online, które można wykorzystać do pracy oraz zabawy z dzieckiem, aby nasi uczniowie spędzili ten czas efektywnie i przyjemnie:

POLECANE  STRONY  INTERNETOWE!

 1. www.epodreczniki.pl – platforma edukacyjna MEN
 2. www.wiking.edu.pl – geografia, język polski, historia, przyroda, biologia
 3. www.interklasa.pl – Polski Portal Edukacyjny
 4. www.superkid.pl – serwis dla przedszkolaków i uczniów kl. 1-4

MATEMATYKA

 1. www.kangur-mat.pl/ – „Kangur”
 2. www.matzoo.pl – ćwiczenia z matematyki
 3. www.szaloneliczby.pl – ćwiczenia i sprawdziany

JĘZYK POLSKI

 1. sjp.pwn.pl/ – słownik języka polskiego
 2. www.dyktanda.net/ – dyktanda
 3. www.ortografka.pl/ – ortografia na wesoło
 4. www.ortofrajda.pl/ – ćwiczenia ortograficzne

JĘZYKI OBCE

 1. www.ling.pl – słownik językowy, tłumaczenia
 2. www.diki.pl/slownik-angielskiego – multimedialny słownik języka angielskiego
 3. ang.pl – nauka języka angielskiego (gramatyka, słownictwo)
 4. www.anglomaniacy.pl/ – język angielski dla dzieci
 5. www.diki.pl/slownik-niemieckiego – multimedialny słownik języka niemieckiego

ZAJĘCIA TECHNICZNE I KOMPUTEROWE

 1. www.planetaenergii.pl – energia elektrycznej i bezpieczne korzystanie z prądu
 2. http://www.zabawkowicz.pl/zabawka/ – proste Origami
 3. www.origami.art.pl/ – Origami
 4. www.sieciaki.pl – bezpieczeństwo w sieci
 5. www.tuxpaint.org – program do rysowania

HISTORIA

    1. https://www.e-historia.com.pl/ – quizy, opracowania tematów dla kl. 5-8

     2. http://godlo.pl/ – informacje o Polsce, wiadomości historyczne
     3. https://ciekawostkihistoryczne.pl/category/miejsce/polska/ – dzieje Polski

PRZYRODA/GEOGRAFIA

 1. www.florapolski.eu – rośliny Polski i Europy
 2. https://doswiadczenia.info/tag/chemia/ – doświadczenia chemiczne
 3. www.totylkofizyka.pl – doświadczenia fizyczne
 4. europa-na-mapie.pl/ – testy geograficzne
 5. www.kula.gov.pl – przewodnik po polskich miastach dla najmłodszych
 6. geografia24.eu

MUZYKA I PLASTYKA

 1. https://pl.wikibooks.org/wiki/Podstawy_teorii_muzyki – zapis nutowy
 2. http://www.muzykotekaszkolna.pl/ – epoki, gatunki, terminy, instrumenty, kompozytorzy
 3. http://www.magazynsztuki.pl/ – malarze, obrazy, techniki malarskie i rysunkowe
 4. http://artyzm.com/galeria.php – galeria malarstwa polski

BIBLIOTEKA

 1. encyklopedia.pwn.pl/ – Encyklopedia PWN
 2. http://www.ryms.pl/ – portal o książkach dla dzieci i młodzieży
 3. https://lektury.gov.pl/ – lektury kl. 1-8 i LO
 4. www.wolnelektury.pl – biblioteka internetowa lektur szkolnych
 5. https://audioteka.com/pl/ – nowości, bestsellery
 6. https://basn.pl/bajki/do-czytania.php – baśniowa kraina dla dzieci
 7. https://www.bajkidoczytania.pl/bajki – edukacyjne bajki do czytania
 8. http://wierszykidladzieci.pl/ – wierszyki do słuchania i czytania

GRY, ZABAWY, ŁAMIGŁÓWKI

 1. www.zyraffa.pl – dla uczniów kl. 1-3
 2. pisupisu.pl/ – gry edukacyjne dla przedszkoli i kl. 1-8
 3. www.flash-gear.com/puzzle/ – generator do robienia własnych puzzli
 4. https://czasdzieci.pl/gry-dla-dzieci/ – różne kategorie gier on-line
 5. https://www.grydladzieci.pl/ – kolorowanki, gry on-line

CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA

CKE przygotowała pakiet materiałów dla 8-klasistów! Zapraszamy  na stronę: https://www.cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/materialy-dodatkowe/zestawy-zadan-powtorkowych/