Psycholog szkolny-mgr Dominika Pietras – POMAGA-RADZI-POLECA

 

800 800 605 – ruszyła całodobowa bezpłatna infolinia dla dzieci, młodzieży, rodziców i pedagogów „Pomagamy”

Od poniedziałku, 6 września działa nowa całodobowa, bezpłatna, ogólnopolska infolinia dla dzieci i rodziców. Pod numerem telefonu 800 800 605 dzieci, młodzież, ale także rodzice, nauczyciele i pedagodzy będą mogli uzyskać profesjonalną pomoc doświadczonych psychologów, pedagogów oraz prawników. Wsparcie można otrzymać także za pośrednictwem kontaktu mailowego: pomagamy@1815.pl. Nowy numer telefonu został uruchomiony na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej

 

 

 

 

 

 

 

Depresja młodzieńcza-ROZUMIESZ -POMAGASZ

Według badań zaburzenia są diagnozowane u 19-32% nastolatków w wieku 13-17 lat. Najważniejszą „broń” w walce z chorobą stanowią wiedza, wczesna diagnoza oraz odpowiednie leczenie. Szacuje się, że ryzyko wystąpienia schorzenia jest znacznie częstsze u dziewcząt – w okresie adolescencji dziewczynki chorują 2 razy częściej niż chłopcy. Nauczyciele mają duży wpływ na podopiecznych, mogą co dzień obserwować ich zachowania , a co za tym idzie – dostrzec niepokojące objawy. Właśnie dlatego zachęcam Państwa do skorzystania z materiałów edukacyjnych dotyczących depresji młodzieńczej. Pakiet zawiera: scenariusze lekcji, przewodnik metodyczny, kartę pracy do zajęć, poradnik edukatora oraz zestaw kart do ćwiczeń. Materiały powstały we współpracy z Instytutem Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Stanowią element kampanii informacyjno-edukacyjnej „Depresja. Rozumiesz – Pomagasz” realizowanej przez Ministerstwo Zdrowia.

Pakiet materiałów edukacyjnych oraz więcej na ten temat znajdziesz na stronie:https://wyleczdepresje.pl/depresja-mlodziencza/

Jak wspierać dzieci w radzeniu sobie z lękiem przed koronawirusem?

Dziś to pytanie zadaje sobie wielu rodziców. Umieszczone poniżej sugestie i wskazówki przygotowane przez szkolną psycholog  mgr Annę Olszak-Pluta mogą okazać się pomocne w zetknięciu z tym problemem.

W cieniu koronawirusa-tekst

Zadania psychologa w szkole

Pracę psychologa w szkole określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej. Według aktualnych przepisów do obowiązków psychologa zatrudnionego w szkole  należy:

1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron uczniów;
2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu, szkole w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów;
3) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;
4) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży;
5) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów;
6) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;
7) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;
8) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.