Podręczniki

Informuję, że dotacja celowa MEN zapewnia wszystkim uczniom prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w nowym roku szk. 2021/2022.

Dotacja celowa MEN nie obejmuje zakupu materiałów edukacyjnych do oddziału przedszkolnego oraz podręczników do nauki religii. Podręczniki dla tych dzieci zakupują Rodzice w porozumieniu z nauczycielami i Radą Rodziców po rozpoczęciu roku szkolnego  w dniu 01.09.2021r.                                            

 SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW W SP W STASINIE W ROKU SZK. 2021-2022                                                                                                                                                                         

ZARZĄDZENIE NR 1/VIII/2014 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Stasinie z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania przez uczniów z bezpłatnych podręczników lub materiałów edukacyjnych.

mgr Jacek Wójcik-dyr. szkoły