Podręczniki

Informuję, że dotacja celowa MEN zapewnia wszystkim uczniom prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w nowym roku szk. 2023/2024.

Dotacja celowa MEN nie obejmuje zakupu materiałów edukacyjnych do oddziału przedszkolnego oraz podręczników do nauki religii. Podręczniki dla tych dzieci zakupują Rodzice w porozumieniu z nauczycielami i Radą Rodziców po rozpoczęciu roku szkolnego.

Korzystanie przez uczniów z bezpłatnych podręczników i materiałów edukacyjnych reguluje ZARZĄDZENIE NR 1/VIII/2014 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Stasinie z dnia 28 sierpnia 2014r. 

SZKOLNY ZESTAW PODRECZNIKÓW W ROKU SZK. 2023-24-pdf                                                                                                                                                                         

mgr Anna Katarzyna Kutwa-dyr. szkoły