Międzyszkolna sieć współpracy nauczycieli

W związku z realizacją rządowego programu Aktywna Tablica, w dniu 4 listopada 2022 r powstała „Międzyszkolna sieć współpracy nauczycieli stosujących TIK”. Szkoły uczestniczące w sieci:

 

Szkoła Podstawowa w Stasinie  znalazła się na liście szkół, które otrzymały dofinansowanie w ramach Rządowego Programu AKTYWNA TABLICA.

Program Aktywna Tablica, to program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych. W ramach programu „Aktywna tablica” skierowanego do uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi zostały zakupione 2 monitory interaktywne oraz specjalistyczne oprogramowanie jak również różne narzędzia i pomoce dydaktyczne.

 

Przykłady dobrych praktyk:

Nauczyciele Szkół Podstawowych w Stasinie i Konopnicy wymieniali się scenariuszami lekcji. Scenariusze te,  zostały umieszczone na platformie Google Classroom, na specjalnie stworzonej grupie dla współpracujących nauczycieli.

W ramach realizacji założeń programu Dyrektor szkoły Anna Kutwa, powołała w szkole e-koordynatora: Dagmarę Martynowską oraz

zespół samokształceniowego, w skład którego wchodzą: Anita Kozłowska, Aleksandra Poręba, Małgorzata Zawistowska, Emilia Łączka, Aneta Podleśna, Edyta Strug.

Cele pracy zespołu:
1. Wymiana informacji oraz dzielenie się dobrymi praktykami w zakresie wykorzystywania technologii informacyjnej.
2. Wykorzystanie nowoczesnych narzędzi dydaktycznych na zajęciach lekcyjnych w celu podniesienia jakości pracy szkoły.
3. Zwiększanie kompetencji nauczycieli oraz przygotowanie uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym.
4. Kształcenie umiejętności umożliwiających korzystanie z nowoczesnych urządzeń.
Zadania zespołu:
*Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli z wykorzystaniem TIK.
*Udział w szkoleniach z zakresu TIK .
*Opracowywanie scenariuszy zajęć.
*Poszukiwanie ciekawych rozwiązań edukacyjnych i propagowanie ich wśród nauczycieli – wskazywanie ciekawych rozwiązań, znajdujących się na stronach internetowych, udostępnianie linków.
*Udział członków zespołu w spotkaniach w ramach międzyszkolnej sieci współpracy nauczycieli .

Więcej na temat programu: https://www.gov.pl/web/edukacja/aktywna-tablica

Przydatne linki do pracy z tablicą interaktywną:

https://www.classroomscreen.com/ – zamiast domyślonego oprogramowania tablicy interaktywnej – podstawowe narzędzie pracy – przydatny stoper, – polskie menu

https://www.classroomscreen.com/exitpoll.html – narzędzie do ewaluacji lekcji

https://wheelofnames.com – koło fortuny, spinner online, na kole można wpisać dowolne frazy

https://www.solarsystemscop

e.com/ – interaktywny model układu słonecznego

https://learningapps.org/ – serwis, w którym możemy nie tylko tworzyć własne ćwiczenia dla uczniów, ale też korzystać z przygotowanych przez innych nauczycieli narzedzi.

https://www.online-stopwatch.com/classroom-timers/ – szeroki wybór stoperów i timerów do wykorzystania podczas zajęć

http://intelloware.com/art/ – narzędzie do tworzenia symetrycznych rysunków

https://www.toonytool.com/ – narzędzie do szybkiego tworzenia komiksów

https://www.superkid.pl  -dla-dzieci – dla przedszkolaków oraz klas 1-3

/www.britishcouncil.pl/egzaminy/szkoly-instytucje/cambridge-english materiały dla anglistów

/https://www.matzoo.pl/

www.quizizz.com (gry, quizy)
www.learningapps.org (różne gry dydaktyczne)

https://epodreczniki.pl/ E-podręczniki do kształcenia ogólnego