Grono pedagogiczne szkoły 2019/2020

Godziny konsultacji nauczycieli Szkoły Podstawowej w Stasinie w czasie nauczania zdalnego, od dnia 25.03.2020 do odwołania, plik w formacie PDF: G Suite-harmonogram-3-z dn. 12.05.2020

Imię i nazwisko
nauczyciela
Nauczany przedmiot Klasy Konsultacje z rodzicami
mgr Jacek Wójcik
DYREKTOR  SZKOŁY
Świetlica szkolna, zajęcia rewalidacyjne
mgr Regina Wójcik
p.o. dyrektora  szkoły w zastępstwie
Plastyka,muzyka, WDŻ,
biblioteka szkolna, zajęcia rewalidacyjne,
wychowawca klasy VIII
V -VIII Piątek
12:00-12:30
mgr Anita Kozłowska Matematyka w kl. VI-VIII, informatyka w kl. VII-VIII, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki  V – VIII Środa
11:15:12:00
mgr Anna Kutwa Świetlica szkolna, religia, zajęcia logopedyczne „O”,  I – VIII Czwartek
10:30-11:00
mgr Emilia Łączka
Edukacja wczesnoszkolna, wychowawca klasy I I
Piątek
10:25-10:55
mgr Aneta Podleśna Edukacja wczesnoszkolna, zajęcia rewalidacyjne, korekcyjno-kompensacyjne, wychowawca klasy III III Poniedziałek
11:15-12:00
mgr Edyta Strug Edukacja wczesnoszkolna, wychowawca klasy II II Piątek
9:25-10:10
mgr Ewa Kliczka Edukacja przedszkolna, świetlica szkolna, wychowawca oddziału przedszkolnego „O” Wtorek
8:40-9:10
mgr Sławomir Furtak Wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa V- VIII Piątek
11:15-12:00
mgr Małgorzata Zawistowska Język polski w kl. V i VIII, historia, WOS V – VIII Piątek
10:25-12:00
mgr Aleksandra  Poręba Język angielski, świetlica szkolna „O”,  I – VIII Środa
9:25-10:10
 mgr  Piotr  Żuk
Geografia  V,  VII -VIII Czwartek
12:30-13:20
mgr Dagmara Martynowska
Matematyka w kl. V, technika, fizyka, informatyka, doradztwo zawodowe, wychowawca klasy V  V – VIII Piątek
10:30-11:00
 mgr Ewa Chojnacka
Chemia, biologia, świetlica szkolna,wychowawca klasy VI VI- VIII
Czwartek
11:15-12:00
mgr Agnieszka Chomicka J. polski w kl. VI i VII, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z j. polskiego, świetlica szkolna, wychowawca klasy VII VI  i  VII Środa
10:25-10:55
mgr Anna Zaborska J. niemiecki VII – VIII Poniedziałek
9:15-9:45
mgr Anna Domaradzka
Psycholog  szkolny Piątek
9.20-13.20

Nauczycielami dyplomowanymi szkoły są: mgr Jacek Wójcik, mgr Małgorzata Zawistowska, mgr Regina Wójcik, mgr Anna Kutwa, mgr Edyta Strug, mgr Aneta Podleśna, mgr Sławomir Furtak, mgr Anna Zaborska. Pozostali nauczyciele posiadają stopień awansu nauczyciela, kontraktowego lub mianowanego. Dyrektor szkoły – mgr Jacek Wójcik, jest wpisany na listę ekspertów MEN – woj. lubelskie, biorących udział w pracach komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o wyższy stopień awansu zawodowego.