Rada rodziców

Skład Zarządu Rady Rodziców w roku szkolnym 2023/2024

Przewodniczący: Marcin Gęca,

Zastępca Przewodniczącego: Marcin Lipski,

Sekretarz: Anna Bartoszek,

Skarbnik: Agata Chmiel

Komisja Rewizyjna: Agata Gano, Anna Żukowicz-Wydra, Dominika Skwarczyńska

Kadencja wybranego Prezydium Rady Rodziców trwa jeden rok. Wybory uzupełniające mogą odbyć się w przypadku rezygnacji członka Prezydium R.R. lub opuszczenia szkoły przez dzieci. Regulacje prawne dotyczące reprezentacji rodziców i ich statusu w szkole zawarte są w rozdziale 4 „Społeczne organy w systemie oświaty”, w art. 83 i 84 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r., Prawo oświatowe (t. j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378).

Ogłoszenie w sprawie wysokości składki na R.R.

Z poważaniem
Zarząd Rady Rodziców

Regulamin Rady Rodziców Szkoły Podstawowej w Stasinie

Uchwała NR I 2021 2022

Uchwała NR II 2021 2022

Uchwała NR III 2021 2022