Świetlica szkolna

„ŚWIETLICA UCZY, BAWI I WYCHOWUJE”

W szkole działa świetlica szkolna w w godz. 11.15–16.35 ( w środę do 16.45, a w czwartek do 17.05). Nauczyciele pełnią dyżury i sprawują opiekę nad dziećmi codziennie od godz. 7.00. Zadaniem świetlicy jest zapewnienie uczniom z kl. O-I-VIII opieki przed zajęciami i po lekcjach w bezpiecznym i miłym otoczeniu. Stworzeniu warunków do wypoczynku, zjedzenia posiłku, odrobienia prac domowych oraz wzbogacenia swoich wiadomości, umiejętności i wszechstronnego rozwoju.

Opiekę nad dziećmi sprawują wykwalifikowani nauczyciele, którzy pełnią dyżury wg poniższego harmonogramu. Świetlica jest bezpłatna.

Godziny pracy świetlicy szkolnej w roku szkolnym 2018/2019-plan pracy ważny od 01.01.2019r.

Dzień tygodnia Godziny pracy Imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego zajęcia
Uwagi
Poniedziałek 12.05-14.05 mgr Anna Kutwa
13.05-14.05 mgr Ewa Kliczka Świetlica dla oddz. przedsz.
14.05-15.05 mgr Iwona Gajkoś
15.05-16.35 mgr Iwona Gajkoś
Wtorek 11.15-13.05 mgr Ewa Chojnacka
12.15-14.15 mgr Jacek Wójcik
13.15-14.15 mgr Ewa Kliczka
13.05-14.35 mgr Ewa Chojnacka Świetlica dla oddz. przedsz.
14.35-16.35 mgr Aleksandra Poręba
Środa 12.05-13.05 mgr Ewa Chojnacka
12.05.-14.45 mgr Anna Kutwa Świetlica dla oddz. przedsz.
14.45-16.45 mgr Iwona Gajkoś
Czwartek 11.15-14.15 mgr Anna Kutwa
12.15-13.45 mgr Ewa Chojnacka
13.05-14.05 mgr Agnieszka Chomicka Świetlica dla oddz. przedsz.
14.05-17.05 mgr Agnieszka Chomicka
Piątek 12.05-13.05 mgr Jacek Wójcik
mgr Ewa Chojnacka
13.05-14.05 mgr Anna Kutwa
13.05-14.05 mgr Iwona Gajkoś Świetlica dla oddz. przedsz.
14.05-16.35 mgr Iwona Gajkoś

UWAGA!

 1. Świetlica szkolna przeznaczona jest głownie dla uczniów dojeżdżających oraz dla dzieci z oddziału przedszkolnego i uczniów szkoły dla których z różnych powodów rodzice nie mogą zapewnić opieki po skończonych zajęciach.
 2. Uczniowie i dzieci z oddziału przedszkolnego  mogą korzystać ze świetlicy po uprzednim złożeniu wniosku przez rodzica (prawnego opiekuna) pobranego od wychowawcy lub z sekretariatu szkoły.
 3. W wyjątkowych sytuacjach ze świetlicy mogą korzystać inni uczniowie, którym rodzice nie są w stanie zapewnić opieki  po wcześniejszym wypełnieniu deklaracji, powiadomieniu telefonicznym lub pisemnym opiekunów świetlicy: mgr Ewy Chojnackiej, mgr Anny Kutwa, mgr Ewa Kliczka, mgr Iwony Gajkoś.
 4. Sugestie Rodziców odnośnie godzin pracy świetlicy proszę zgłaszać do dyrektora szkoły mgr Jacka Wójcika.

UMOWA ŚWIETLICOWA

 1. Jesteśmy grzeczni, uprzejmi wobec kolegów i nauczycieli.
 2. Dbamy o porządek w sali, nie bałaganimy. Sprzątamy po sobie.
 3. Staramy się cicho pracować, bawić się, nie hałasujemy.
 4. Bawimy się zgodnie, pamiętamy o bezpieczeństwie własnym i innych.
 5. Dbamy o estetyczny wygląd sali, nie niszczymy sprzętu, zabawek, gier.
 6. Szanujemy cudzą własność, nie bierzemy cudzych rzeczy bez pozwolenia.
 7. Szanujemy innych, nikomu nie dokuczamy, nie bijemy się, nie używamy brzydkich słów.
 8. Dzielimy się zabawkami z innymi.
 9. Zgłaszamy nauczycielowi swoje przyjście i odejście.
 10. Nie wychodzimy z sali bez pozwolenia wychowawców.
 11. Nie wchodzimy na stoliki i krzesła.
 12. Nie biegamy po sali.
 13. Wykonujemy polecenia wychowawcy.
 14. Zgłaszamy nauczycielowi fakt, że źle się czujemy.
 15. Słuchamy uważnie, gdy ktoś mówi, nie przerywamy w trakcie wypowiedzi.
 16. Prywatne zabawki i wartościowe przedmioty przynosimy na własną odpowiedzialność za zgodą rodziców/prawnych opiekunów.