Świetlica szkolna

„ŚWIETLICA UCZY, BAWI I WYCHOWUJE”

W szkole działa świetlica szkolna  w godz. 11.15–16.00. Nauczyciele pełnią dyżury i sprawują opiekę nad dziećmi codziennie od godz. 7.00. Zadaniem świetlicy jest zapewnienie uczniom z kl. O -I- VIII opieki przed zajęciami i po lekcjach w bezpiecznym i miłym otoczeniu. Stworzeniu warunków do wypoczynku, zjedzenia posiłku, odrobienia prac domowych oraz wzbogacenia swoich wiadomości, umiejętności i wszechstronnego rozwoju.

Opiekę nad dziećmi sprawują wykwalifikowani nauczyciele, którzy pełnią dyżury wg poniższego harmonogramu. Świetlica jest bezpłatna.

Godziny pracy świetlicy szkolnej w roku szkolnym 2019/2020-plan pracy ważny od 02.09.2019r.

Dzień tygodnia Godziny pracy Imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego zajęcia
Uwagi
Poniedziałek 12.00-13.00 mgr E. Chojnacka
13.00-14.00 mgr E. Chojnacka Gr.I,                        mgr A. Chomicka Gr. II
14.00-15.00  mgr A. Chomicka
15.00-16.00 mgr E. Chojnacka
Wtorek 11.15-12.15 mgr E. Chojnacka
12.05-13.05 mgr A. Poręba Gr. I,                      mgr E. Chojnacka Gr. II,
13.00-14.00 mgr E. Kliczka
14.00-15.00 mgr A. Poręba
15.00-16.00 mgr A. Poręba
Środa 12.00-13.00 mgr A. Kutwa
13.00.-14.oo mgr A. Kutwa Gr. I;                         mgr E. Kliczka Gr. II
14.00-16.00 mgr A. Kutwa
Czwartek 11.15-12.15 mgr A. Kutwa
12.00-13.00 mgr A. Poręba
13.00-14.00 mgr A. Poręba Gr. I,                      mgr E. Kliczka Gr. II
14.00-16.00 mgr A. Poręba
Piątek 7.25-8.25 mgr J. Wójcik
12.00-13.00 mgr A. Kutwa Gr. I                        mgr E. Chojnacka Gr.II
13.00-14.00 mgr A. Chomicka Gr. I;                       mgr E. Kliczka Gr. II
14.00-16.00 mgr A. Chomicka

UWAGA!

 1. Świetlica szkolna przeznaczona jest głownie dla uczniów dojeżdżających oraz dla dzieci z oddziału przedszkolnego i uczniów szkoły dla których z różnych powodów rodzice nie mogą zapewnić opieki po skończonych zajęciach.
 2. Uczniowie i dzieci z oddziału przedszkolnego  mogą korzystać ze świetlicy po uprzednim złożeniu wniosku przez rodzica (prawnego opiekuna) pobranego od wychowawcy lub z sekretariatu szkoły.
 3. W wyjątkowych sytuacjach ze świetlicy mogą korzystać inni uczniowie, którym rodzice nie są w stanie zapewnić opieki  po wcześniejszym wypełnieniu deklaracji, powiadomieniu telefonicznym lub pisemnym opiekunów świetlicy: mgr Ewy Chojnackiej, mgr Anny Kutwa, mgr Ewy Kliczka, mgr Agnieszki Chomickiej, mgr Aleksandry Poręba.
 4. Sugestie Rodziców odnośnie godzin pracy świetlicy proszę zgłaszać do dyrektora szkoły mgr Jacka Wójcika.

UMOWA ŚWIETLICOWA

 1. Jesteśmy grzeczni, uprzejmi wobec kolegów i nauczycieli.
 2. Dbamy o porządek w sali, nie bałaganimy. Sprzątamy po sobie.
 3. Staramy się cicho pracować, bawić się, nie hałasujemy.
 4. Bawimy się zgodnie, pamiętamy o bezpieczeństwie własnym i innych.
 5. Dbamy o estetyczny wygląd sali, nie niszczymy sprzętu, zabawek, gier.
 6. Szanujemy cudzą własność, nie bierzemy cudzych rzeczy bez pozwolenia.
 7. Szanujemy innych, nikomu nie dokuczamy, nie bijemy się, nie używamy brzydkich słów.
 8. Dzielimy się zabawkami z innymi.
 9. Zgłaszamy nauczycielowi swoje przyjście i odejście.
 10. Nie wychodzimy z sali bez pozwolenia wychowawców.
 11. Nie wchodzimy na stoliki i krzesła.
 12. Nie biegamy po sali.
 13. Wykonujemy polecenia wychowawcy.
 14. Zgłaszamy nauczycielowi fakt, że źle się czujemy.
 15. Słuchamy uważnie, gdy ktoś mówi, nie przerywamy w trakcie wypowiedzi.
 16. Prywatne zabawki i wartościowe przedmioty przynosimy na własną odpowiedzialność za zgodą rodziców/prawnych opiekunów.