KRUS zaprasza dzieci rolników do udziału w kursie e-learningowym „Bezpiecznie na wsi mamy – upadkom zapobiegamy”.

Uczestnikami mogą być dzieci, urodzone w latach 2008-2016, których przynajmniej jeden rodzic jest ubezpieczony w KRUS.

Aby wziąć udział w losowaniu nagród należy:

  1. zrealizować kurs dostępny na stronie internetowej prewencja.krus.gov.pl i rozwiązać test końcowy;

Uwaga! Wpisz swoje dane, zanim zaczniesz realizować szkolenie.

  1. pobrać certyfikat ukończenia kursu oraz formularz zgłoszeniowy
  2. przesłać do 6 listopada 2022r. certyfikat oraz wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy pocztą tradycyjną na adres: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, al. Niepodległości 190, 00-608 Warszawa lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: hulajnoga(at)krus.gov.pl z dopiskiem w tytule: „Kurs e-learningowy dla dzieci”.

Zasady przyznawania hulajnóg znajdują się na stronie internetowej Kasy w zakładce: konkursy i patronaty.

Zasady przyznawania hulajnóg

Źródło: KRUS