Wyniki wyborów do Samorządu Uczniowskiego

„Samorząd jest to właściwie praca organizowana po to, aby jednakowo dobrze działo się wszystkim, którzy razem uczą się, działają…, żeby jeden drugiego nie krzywdził, nie przeszkadzał, nie dokuczał…, żeby świadczył przysługi, pomagał, opiekował się, pilnował porządku i praworządności… to nie tylko praca, ale i walka… w obronie porządnych, dzielnych i słabych, przeciwko wrogom porządku i sprawiedliwości…”.                                                                            

Janusz Korczak

We wrześniu odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego.  Po podliczeniu głosów pierwszej tury wyłoniono przewodniczącą szkoły, którą została Iga Chmiel z klasy VI. Zastępcą przewodniczącej został Gabriel Kotowski z klasy VIII a sekretarzem Marcin Zarajczyk z klasy VIII. Zdecydowaną większość głosów na opiekuna SU otrzymała pani Julita Nowakowska.

Zwycięzcom tegorocznych wyborów serdecznie gratulujemy!

A oto skład Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym  2022/2023 według pełnionych funkcji:

-przewodnicząca – Iga Chmiel;

-zastępca – Gabriel Kotowski;

-skarbnik – Marcin Zarajczyk;

-opiekun SU– p. Julita Nowakowska.