Płatność za obiady w szkole!

Szanowni Państwo!

Płatność za obiady będzie odbywała się w formie bezgotówkowej na konto wydzielonego rachunku bankowego szkoły:
Bank BS Poniatowa Oddział w Kozubszczyźnie  na numer konta: 04 8735 0007 4000 2637 2000 0030

W tytule przelewu  należy wpisać: obiady, miesiąc, imię i nazwisko dziecka oraz klasę lub oddział do którego uczęszcza np: obiady – wrzesień, Jan Nowak, kl.1

Płatności dokonujemy z góry do 10. każdego miesiąca (we wrześniu wyjątkowo do 22.09.2022) na podstawie informacji o należności za obiady otrzymanej przez wiadomość sms.

Wiadomość ta będzie przesyłana do 5. dnia każdego miesiąca.

Nadpłacone kwoty będą rozliczane w kolejnym miesiącu.

Za nieterminowe wpłaty będą naliczane odsetki karne.