Szachy-królewska gra!

Od 10 września 2022 r. w naszej szkole prowadzone są zajęcia edukacyjne z zakresu poznawania reguł oraz doskonalenia umiejętności gry w szachy dla dzieci, młodzieży. Dzieci uczą się gry w szachy w dwóch grupach wiekowych: młodsi (kl. I – III) i starsza grupa (kl. IV – VI) pod opieką p. Artura Katolo. Szachy sprzyjają wszechstronnemu rozwojowi człowieka na przestrzeni całego życia. Dzięki nim ćwiczymy pamięć, umiejętność logicznego i abstrakcyjnego myślenia, rozwijamy wyobraźnię przestrzenną. Skutkiem tego jest rozwój intelektu, zwiększona aktywność umysłowa oraz rozbudzenie zdolności twórczych. Szachy składają się z określonych zasad i reguł, każdy szachista, aby ich przestrzegać, musi wykazać się zdyscyplinowaniem, ale i wyobraźnią.