Europejski Tydzień Mobilności w szkole, gminie, Lublinie…

Europejski Tydzień Mobilności organizowany jest co roku od 16 do 22 września. Jego celem jest rozpowszechnianie wiedzy oraz znaczenia zrównoważonego transportu. Kampania zachęca do zmiany niekorzystnych dla zdrowia przyzwyczajeń i wybrania alternatywnych, ekologicznych środków podróżowania: chodzenia pieszo, jazdy na rowerze, korzystania z komunikacji miejskiej lub carpoolingu (polega na skojarzeniu ze sobą ludzi jadących na podobnej trasie, by przejazd zrealizować jednym autem osobowym).

W  szkole zostaną przeprowadzone działania mające na celu promowanie korzystania ze zrównoważonej mobilności, takie jak: na lekcjach techniki pogadanki z uczniami na temat ekologicznych form mobilności oraz wpływu zanieczyszczeń powstających podczas transportu na środowisko, wykonanie prac plastycznych i plakatów, inne zaproponowane przez wychowawców klas.

Gmina Konopnica po raz czwarty bierze udział w tym wydarzeniu. Hasło przewodnie tegorocznej edycji brzmi „Lepsze połączenia” co oznacza lepiej skomunikowanych mieszkańców oraz lepiej skomunikowane miejsca. W ramach działań w ostatnim czasie wdrożono i zainicjowano następujące rozwiązania:

-„Eko-transport w Gminie Konopnica”- zorganizowano  konkurs plastyczny dla uczniów z kl. I-III z terenu gminy Konopnica,

-wybudowano oświetlenie w miejscowości Kozubszczyzna i Motycz na skrzyżowaniu drogi powiatowe 2229L i drogi gminnej 106944L;

-wybudowano ciąg pieszy przy przebudowie drogi gminnej nr 106955L;

-wybudowano  progi zwalniające na drodze gminnej nr 112593L.

Zwieńczeniem inicjatywy jest Dzień Bez Samochoduzachęcający kierowców do pozostawienia samochodów w garażu lub na parkingu. We wtorek, 22 września br. ważny dowód rejestracyjny pozwoli na bezpłatny przejazd jednej osobie wszystkimi liniami komunikacji miejskiej kursującymi na zlecenie ZTM w Lublinie. Dla dzieci zaplanowano lekcje edukacyjne „Bezpieczny Pasażer”, a dla zainteresowanych ekologią szereg wydarzeń i atrakcji.

Harmonogram wydarzeń Europejskiego Tygodnia Mobilności w Lublinie:

  • 16-17 września – przejazdy zabytkowymi pojazdami,
  • 19-20 września – lekcje edukacyjne w trolejbusie „Bezpieczny Pasażer”,
  • 21 września – punkt informacyjny ZTM w Lublinie na pl. Łokietka
  • 22 września – „Dzień Bez Samochodu”.

Żródło:

1. Gmina Konopnica:https://konopnica.eu/europejski-tydzien-mobilnosci/

2.Urząd Miasta Lublin: https://lublin.eu/lublin/przestrzen-miejska/mobilnosc/europejski-tydzien-mobilnosci-2022,5,5232,1.html