Fot. R. Wójcik. Książki zakupione do biblioteki szkolnej w ramach "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa".

„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”.

 

W ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” dotyczącego rozwijania zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, biblioteka  SP w Stasinie otrzymała dotację finansową w wysokości 1200,00 zł.  na zakup nowości wydawniczych dla oddziału przedszkolnego oraz 2000,00 zł. na wyposażenie biblioteki w nowości czytelnicze nie będące lekturami.

Księgozbiór biblioteki szkolnej wzbogacił się o 137 książek.

W ramach realizacji projektu odbywają się, organizowane przez bibliotekę szkolną, różnorodne akcje, imprezy  i konkursy, na które otrzymaliśmy fundusze przeznaczone na nagrody dla uczniów w oddziale przedszkolnym 300,00 zł., a dla klas starszych 500,00 zł.

Zachęcamy czytelników do promowania czytelnictwa i udziału w wydarzenia organizowanych przez bibliotekę szkolną.