„Eko-transport w Gminie Konopnica”. Konkurs plastyczny dla uczniów z kl. I-III.

Celem konkursu „Eko-transport w Gminie Konopnica” jest promocja ekologicznych form poruszania się takich jak transport zbiorowy, rower, ruch pieszy oraz transport multimodalny. Kształtowanie postaw proekologicznych wśród dzieci szkół podstawowych z terenu Gminy Konopnica.

Należy zapoznać się z regulaminem konkursu i wypełnić załączniki.

Prace należy przekazać do szkolnego koordynatora w dniu 16.09.2022r., tj. piątek do pani Reginy Wójcik-nauczyciela plastyki.

Ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 20.09.2022 r. poprzez wiadomość mailową lub telefoniczną przekazaną do danej szkoły podstawowej. Przekazanie nagród nastąpi do dnia 28.09.2022r.

Prace po zakończonym konkursie nie będą zwracane autorom.

Organizator przewiduje nagrody rzeczowe dla 3 zwycięskich prac oraz 3 wyróżnienia.

W konkursie nie będą brały udziału prace przekazane po terminie oraz prace bez dostarczonego załącznika nr 1 lub nr 2 do Regulaminu.

Organizatorem Konkursu jest Gmina Konopnica z siedzibą Kozubszczyzna 127A, 21-030 Motycz.

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO  ETM 2022

ZAŁĄCZNIK nr 1 do Regulaminu ETM 2022

ZAŁĄCZNIK nr 2 do Regulaminu ETM 2022