Publikacja wyników i odbiór zaświadczeń egzaminu ósmoklasisty w roku szk. 2021/22!!!

ZAŚWIADCZENIA

o wynikach egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2021/22

będą wydawane uczniom lub ich rodzicom

w sekretariacie Szkoły Podstawowej w Stasinie

w dniu 08.07.2022 tj. piątek w godzinach 9.00-12.00.

lub innym czasie uzgodnionym telefonicznie z dyrektorem szkoły.

 

PUBLIKACJA  WYNIKÓW

01 lipca 2022r. będą udostępnione wyniki zdających, którzy przystępowali do egzaminu ósmoklasisty.

Zdający będą mogli zobaczyć wyniki w systemie ZIU (https://wyniki.edu.pl) od godziny 10.00.

Aby zobaczyć wyniki w ZIU, należy zalogować się do systemu za pomocą loginu i hasła otrzymanego od dyrektora szkoły lub za pomocą Profilu Zaufanego, który można założyć już od 13 roku życia.