Fot. A. Kozłowska. Pożegnanie ósmoklasistów podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego 2021/2022.

„Najważniejsze, gdy dociera się do końca jednej drogi, to dostrzec początek następnej.” Zakończenie roku szkolnego 2021/2022 i pożegnanie ósmoklasistów.

24 czerwca 2022r. w Szkole Podstawowej w Stasinie zakończyliśmy kolejny rok edukacji szkolnej. Pani mgr Regina Wójcik w zastępstwie za dyrektora szkoły mgr Annę Kutwa podsumowała mijający rok nauki. Przybliżyła najważniejsze sukcesy i osiągnięcia uczniów oraz podziękowała rodzicom, nauczycielom i pracownikom szkoły za rzetelną pracę. Zostały wręczone świadectwa z wyróżnieniem, dyplomy, nagrody książkowe i rzeczowe uczniom, którzy brali udział w konkursach, osiągnęli najwyższą średnią ocen, wyróżnili się aktywnością i zaangażowaniem w życie szkoły.

Stypendium za wysokie wyniki w nauce otrzymali Jakub Gołofit z kl. VIII i Igor Gano z kl.V.

Rada Rodziców ufundowała  nagrodę rzeczową za wysokie osiągnięcia w nauce, którą przekazał Idze Chmiel z kl. V  Przewodniczący pan Marcin Gęca.

Wręczono dyplomy naszym mistrzom – drużynie piłkarskiej w składzie Gano Bartosz, Góźdź Maciej, Buczkowski Mateusz, Zarajczyk Marcin, Gano Igor, którzy pod kierunkiem pana mgr Sławomira Furtaka w Gminnych Zawodach Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Konopnica zajęli I miejsce.

Wyróżniono również Rodziców, którzy otrzymali listy pochwalne oraz podziękowania za zaangażowanie i pracę na rzecz dzieci i szkoły.

Nadszedł czas pożegnania ósmoklasistów. W imieniu uczniów zrobiła to klasa siódma, która pod okiem pani mgr Małgorzaty Zawistowskiej przygotowała żartobliwe i zabawne wierszyki o starszych kolegach.

Jest już tradycją naszej szkoły, że absolwenci na zakończenie przygotowują część artystyczną. Klasa ósma na wesoło przedstawiła kolejne, swoje lata nauki. Z łezką w oku oglądaliśmy prezentację „od malucha do absolwenta”.  Z ogromnym wzruszeniem pani mgr Anna Zaborska – wychowawczyni kl. VIII, żegnała swoich wychowanków.

Podziękowania wszystkim nauczycielom, w tym z oddziału przedszkolnego mgr Ewie Kliczka i mgr Edycie Strug nauczycielowi edukacji wczesnoszkolnej za trud włożony w edukację absolwentów przekazali państwo Agata i Marek Gano.

Były również miłe podziękowania za pracę w zastępstwie za dyrektora szkoły pani mgr Reginie Wójcik od  Rady Rodziców przekazane przez Przewodniczącego pana Marcina Gęcę.

 Na koniec uroczystości odczytano list od nieobecnej Dyrektor Szkoły pani mgr Anny Kutwa skierowany do Absolwentów, Uczniów, Rodziców, Nauczycieli i Pracowników szkoły.

W nieoficjalnej części pożegnania Rodzice i Absolwenci zorganizowali pyszny tort, wspólne, wesołe i sympatyczne spotkanie przy grillu. Trudno było się rozstać, ale „najważniejsze, gdy dociera się do końca jednej drogi, to dostrzec początek następnej.”

Wszystkim życzymy udanych, bezpiecznych wakacji, wspaniałych przygód oraz beztroskiego odpoczynku. Do zobaczenia 1 września 2022 roku! Ósmoklasistom życzymy aby dostali się do wybranych szkół ponadpodstawowych!