Wybory do Samorządu Uczniowskiego

W dniu 24 i 27 września (II tura) w naszej szkole zostały przeprowadzone wybory do Samorządu Uczniowskiego oraz na opiekuna tego samorządu.

W głosowaniu tajnym, równym i bezpośrednim wzięli udział wszyscy uczniowie od klasy I do VIII, natomiast swoje kandydatury do S.U. zgłaszali uczniowie klas V-VIII.

Po podliczeniu głosów pierwszej tury wyłoniono przewodniczącą szkoły, którą została Laura Nowakowska z klasy VIII.

Zastępcę i sekretarza uczniowie wybierali w II turze, gdyż trzy osoby uzyskały drugą co do wielkości taką samą liczbę głosów.

I tak zastępcą przewodniczącej została Anastazja Podleśna z klasy VIII a sekretarzem S.U. Kacper Głębocki z klasy VII.

Wybór opiekuna odbył się bez potrzeby dogrywki, gdyż zdecydowaną większość głosów otrzymała pani Julita Nowakowska.

Zwycięzcom tegorocznych wyborów serdecznie gratulujemy!

A oto skład Samorządu Uczniowskiego według pełnionych funkcji:

przewodnicząca – Laura Nowakowska

zastępca – Anastazja Podleśna

sekretarz – Kacper Głębocki

opiekun – p. Julita Nowakowska