W związku z rezygnacją ze stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Stasinie przez mgr Ewę Romaniuk Zarządzeniem Wójta Gminy Konopnica z dnia 06 września 2021 roku powierza się pełnienie obowiązków Dyrektora  Szkoły mgr Annie Kutwa od dnia 06 września 2021 roku do czasu przeprowadzenia konkursu, nie dłużej  jak na 10 miesięcy.