MEN przekaże środki na realizację zajęć wspomagających dla chętnych uczniów.  Nasza szkoła zdecydowała się na prowadzenie zajęć wspomagających od  01 września 2021.

Zajęcia te będą miały na celu utrwalenie wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych dla uczniów klas IV-VIII. Będą odbywały się wyłącznie w szkole dla chętnych uczniów. Będzie to 10 godzin zajęć dodatkowych w klasie.

Jeśli chodzi o przedmioty oraz sposób organizacji zajęć dla chętnych uczniów, przewidujemy w tym zakresie dużą elastyczność. W naszym przypadku na pewno będzie to matematyka, j. polski, biologia i chemia. Ostateczną decyzje podejmie Rada Pedagogiczna w porozumieniu z Rodzicami.

Zajęcia będą organizowane dla grupy liczącej nie mniej niż 5 uczniów.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 28 maja 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19