1. Uczniowie którzy korzystali z wypożyczonego sprzętu komputerowego (laptopy, notebooki)  na czas nauki zdalnej, proszeni są o pilny ich zwrot do Pani mgr A. Kozłowskiej lub dyrektora szkoły.
  2. Zapraszamy do lektury gazetki szkolnej „STASINEK” –WYDANIE MAJOWE do pobrania ze strony internetowej w zakładce „Gazetka szkolna Stasinek”.
  3. Termin wystawienia przewidywanych, rocznych  ocen  klasyfikacyjnych z obowiązkowych,  rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania na koniec roku szkolnego w dzienniku elektronicznym Librus- 02 czerwiec 2021r. tj. środa.
  4. Termin składania do dyrektora szkoły ewentualnych odwołań  od wystawionych przewidywanych  dla  ucznia, rocznych  ocen  klasyfikacyjnych z obowiązkowych i przewidywanej  rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania na koniec roku szkolnego- do 09.06.2021r.
  5. Termin wystawienia ocen rocznych z obowiązkowych  i rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania  na koniec roku szkolnego w dzienniku elektronicznym Librusdo 10.06.2021, tj. czwartek.
  6. Końcoworoczne klasyfikacyjne Posiedzenie Rady Pedagogicznej-17.06.2021r., tj. czwartek, o godz. 14.30.
  7. Na stronie internetowej w zakładce „Podręczniki szkolne” znajduje się zestaw podręczników obowiązujących w roku szkolnym 2021-2022. Informuję, że dotacja celowa MEN zapewnia wszystkim uczniom prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w nowym roku szk. 2021/2022.Dotacja celowa MEN nie obejmuje zakupu materiałów edukacyjnych do oddziału przedszkolnego oraz podręczników do nauki religii. Podręczniki dla tych dzieci zakupują Rodzice w porozumieniu z nauczycielami i Radą Rodziców po rozpoczęciu roku szkolnego  w dniu 01.09.2021r.
  8. Zwrot wypożyczonych książek z biblioteki szkolnej do dnia 17.06.2021r.tj. czwartek.
  9. Wyniku egzaminów ósmoklasisty 02 lipca 2021r., tj. piątek.
  10. Zakończenie roku szkolnego 2020/2021 w dniu 25 czerwca 2021r., tj. piątek w reżimie sanitarnym.