Szkolny Konkurs plastyczny „Jesienne inspiracje”

Nasza szkoła ogłasza Szkolny Konkurs Plastyczny, pt.  „Jesienne inspiracje” przeznaczony dla III grup wiekowych: oddział przedszkolny, klasy I-III, klasy IV-VIII. Termin trwania konkursu: 09.10.2020 – 28.10.2020r.

Cel konkursu: rozwijanie wyobraźni plastycznej poprzez twórczą interpretację przyrody, możliwość prezentowania i popularyzowanie własnej twórczości, kształtowanie umiejętności wykorzystania czasu wolnego i zapobieganie uzależnieniom.

Warunki uczestnictwa:

-każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną, wykonaną na zajęciach szkolnych pracę;

-format pracy:  A3 lub A4;

– technika plastyczna dowolna;

-do konkursu nie można zgłaszać prac przestrzennych,

-każda praca powinna być opisana: Imię i nazwisko ucznia oraz klasa,

-prace kl. O-III wychowawcy przekazują do biblioteki szkolnej w dniu 29 października 2020r.

Komisja konkursowa oceniać będzie:
– zgodność pracy z tematem,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     – umiejętność doboru technik plastycznych,
– wrażenie ogólne i estetyka wykonanej pracy.

Rozstrzygnięcie konkursu: listopad 2020r.  Na laureatów czekają nagrody rzeczowe i dyplomy.

Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody Rodziców na publikacje zdjęć prac oraz z uroczystości rozstrzygnięcia konkursu na stronie internetowej szkoły i mediach społecznościowych oraz wyrażeniem zgody  na zastosowanie się do niniejszego regulaminu.

Organizator konkursu: mgr Regina Wójcik