20 października po raz kolejny obchodzony będzie „Dzień Krajobrazu”. Tematem przewodnim tegorocznej edycji przedsięwzięcia jest drzewo w krajobrazie. Hasło to przypomina zarówno o funkcjach przyrodniczych i klimatycznych drzew, jak również o ich symbolicznej roli i znaczeniu w kulturze.

Celem „Dnia Krajobrazu” jest popularyzowanie wiedzy na temat danego krajobrazu – jego historii, funkcji i ewentualnych zagrożeń. W ramach obchodów tego dnia organizowane są spacery krajoznawcze. Dzięki nim możemy lepiej poznać otaczającą nas rzeczywistość przyrodniczą i kulturową, ich specyfikę i charakter.

Więcej informacji o obchodach „Dnia Krajobrazu” można znaleźć na stronie: http://www.gdos.gov.pl/dzien-krajobrazu-2020.