Ogólnopolski konkursu matematyczny „LEON”

Konkurs przedmiotowy z matematyki- „LEON” o charakterze ogólnopolskim zostanie przeprowadzony w naszej szkole w dniu 23.10.2020r., tj. piątek  roku o godz. 11.15 w sali 24. Skierowany będzie do chętnych uczniów  z klas II- VIII.

Celem konkursu jest sprawdzenie umiejętności ścisłych uczniów oraz zachęcenie do rozwijania pasji matematycznych i samodzielności, odkrywania ukrytych talentów oraz rozwinięcia nawyku twórczego i logicznego myślenia. Ogólnopolski konkurs matematyczny jest sposobem na rozbudzenie motywacji do rozwoju zdolności ścisłych oraz sposobem na czerpanie radości z odkrywania tajników królowej nauk.

Konkurs ma formę testu, składającego się z pytań zamkniętych i/lub otwartych. Do każdego pytania może być jedna, dwie lub kilka poprawnych odpowiedzi. Za każdą prawidłową odpowiedź uczestnicy otrzymują 1 punkt, jeżeli w pytaniu są poprawne dwie lub więcej odpowiedzi, a uczeń zaznaczył tylko jedną otrzymuje 1 punkt. W przypadku gdy są prawidłowe 2 odpowiedzi a uczeń zaznaczy trzy lub więcej, otrzymuje 0 punktów, itd.

Może się zdarzyć, że żadna z odpowiedzi nie jest prawidłowa, jeżeli w tej sytuacji uczeń nic nie zaznaczy wtedy otrzymuje jeden punkt, jeżeli zaznaczy jakąś odpowiedź otrzymuje 0 punktów.

Wyniki, które nie podlegają odwołaniu, zostaną ogłoszone w przeciągu dwóch miesięcy od ostatniego dnia przeprowadzenia konkursu. Każda Szkoła, która wzięła udział w konkursie otrzyma imienną listę rezultatów, które zostaną rozesłane przez szkołę na indywidualne konta w dzienniku elektronicznym LIBRUS.

Za przeprowadzenie szkolnego konkursu odpowiedzialna jest mgr Anita Kozłowska oraz mgr Emilia Łączka. Dziękujemy!