11 października po raz XX obchodziliśmy Dzień Papieski – tym razem pod hasłem „Totus Tuus”.

Była to kolejna okazja do przypomnienia osoby św. Jana Pawła II i jego nauczania.  W tym roku szczególny akcent został położony na osobiste zawierzenie Karola Wojtyły Matce Bożej i nieustanne Jej towarzyszenie w czasie swojej młodości, życia kapłańskiego, posługi biskupiej i pontyfikatu.

O najważniejszych zdarzeniach związanych z obecnością Maryi w życiu Jana Pawła II i jego szczególnym oddaniu Matce Bożej, przypomnieli wszystkim obecnym w parafialnej świątyni uczniowie naszej szkoły. W kościele parafialnym w Konopnicy przedstawiona została prezentacja multimedialna, do której narracja została przygotowana i nagrana przez uczniów klasy VII, pod kierunkiem katechetki – mgr Katarzyny Kutwa.