Z okazji Dnia Edukacji Narodowej składam serdeczne życzenia zdrowia i wszelkiej pomyślności Gronu Pedagogicznemu oraz Pracownikom administracyjno – obsługowym szkoły. Życzę również wiele satysfakcji z twórczej pracy, której celem jest skuteczne nauczanie i wychowanie młodego pokolenia.

Do życzeń dołączają się Rodzice oraz Rada Rodziców działająca przy Szkole Podstawowej w Stasinie.