Przystąpiliśmy jako szkoła do II-ej Edycji „Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego –Czytam z klasą”- lekturki spod chmurki, projektu który jest skierowany do uczniów klas I-III szkół podstawowych. Celem projektu jest: rozbudzanie u uczniów ciekawości literackiej, rozwijanie aktywności czytelniczej, doskonalenie czytania ze zrozumieniem oraz aktywnego słuchania, zachęcanie rodziców do czytania dzieciom, integracja zespołu klasowego.

Tegoroczna edycja jest nieco odmienna od poprzedniej.

📌Poprzez czytanie lektur, uczniowie włączą się w aktywną działalność edukacyjną.

📌Poruszanie ważnych wątków natury ekologicznej, przyczyni się do wzmocnienia więź ze środowiskiem przyrodniczym, a także rozwinięcia poczucie troski i odpowiedzialności za bliższe i dalsze otoczenie.

Ponadto:

📌 W roku szkolnym 2020/2021 postacią przewodnią po projekcie stanie się mała chmurka Tosia, która ukaże dzieciom nurtujące ją problemy, związane z zanieczyszczeniem środowiska oraz zachęci uczniów do rozwiązania bardzo ważnych problemów natury ekologicznej. Wszystko będzie spójne z czytaną lekturą.

📌 W projekcie pojawią się trzy moduły, z których każdy będzie bezpośrednio związany z porą roku (jesień, zima, wiosna).

💢 Projekt będzie zgodny z podstawowymi kierunkami realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021.

💢 Udział w projekcie będzie wspaniałą okazją do rozwijania kompetencji kluczowych u uczniów.

💢 Każdy nauczyciel może wprowadzić tę edycję projektu, jako innowację pedagogiczną w swojej szkole.

Udział w projekcie jest bezpłatny. Szkolnym koordynatorem projektu jest: mgr Emilia Łączka-wychowawca klasy II.

CZAS TRWANIA PROJEKTU:   od 1 października 2020 roku do 30 kwietnia 2021 roku.