Skład Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2020/2021

W dniu 23 września 2020 roku w naszej szkole odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2020/2021. W głosowaniu tajnym wzięli udział wszyscy uczniowie obecni tego dnia w szkole. Po podliczeniu wszystkich głosów okazało się, że rywalizacja była bardzo wyrównana, a różnice pomiędzy poszczególnymi kandydatami – bardzo niewielkie.

Społeczność uczniowska zadecydowała, iż: 

Przewodniczącą została wybrana Paulina Gęca- uczennica klasy VIII, Zastępcą Przewodniczącej został Igor Gano -uczeń klasy IV, Sekretarzem została Alicja Kolatorowicz, uczennica klasy IV.

Opiekunem Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2020/2021, po raz kolejny została wybrana mgr Małgorzata Zawistowska.

Serdecznie dziękujemy za zaangażowanie członków Komisji Wyborczej, kandydatom do Samorządu Uczniowskiego jak i wszystkim uczniom biorącym udział w głosowaniu. Zwycięzcom gratulujemy i życzymy owocnej pracy w nowym roku szkolnym!