Ruszyła akcja PIP „Bezpiecznie w szkole”

Jak argumentują twórcy programu „Bezpiecznie w szkole”, jego celem jest popularyzacja wymagań prawnych oraz dobrych praktyk w zakresie działań polegających na zapobieganiu i redukcji zagrożeń w szkołach oraz placówkach oświatowych ze szczególnym uwzględnieniem ochrony zdrowia w czasie pandemii.

– Działania inspektorów pracy będą miały zasięg ogólnopolski. Chcemy bowiem dotrzeć do jak największej liczy placówek oświatowych. Program będzie realizowany od 1 września 2020. Ma on być wsparciem dla pracodawców w identyfikacji i ograniczaniu czynników niebezpiecznych, szkodliwych i uciążliwych w środowisku pracy. Podstawowymi narzędziami tego programu są szkolenia i doradztwo, a także późniejsze kontrole miejsc pracy – wyjaśnia Wiesław Łuszczek.

PIP zapewni w każdym województwie wsparcie profilaktyczne placówek szkolnych. Późniejsze kontrole PIP sprawdzą m.in. czy pracownicy mają zapewnione środki ochrony związane z koronawirusem oraz czy uwzględniona jest wymagana odległość między stanowiskami pracy.

W dniu dzisiejszym, tj. 23,09.2020r.  gościliśmy  Panią Inspektor Okręgowego Inspektoratu Pracy w Lublinie.