Zgłosiliśmy szkołę do XIII edycji programu” „Kubusiowi Przyjaciele Natury”

 

W programie mogą brać udział szkoły podstawowe -tylko uczniowie z klas I-III. Tytuł „Kubusiowi Przyjaciele Natury”, będzie przyznawany szkołom  uczestniczącym w programie, które spełnią kryteria zawarte w Regulaminie. Tytuł potwierdzony jest Certyfikatem, który placówka otrzymuje drogą elektroniczną po zrealizowaniu scenariuszy lekcyjnych i po wypełnieniu ankiety na temat realizacji programu

Celem programu jest:

-popularyzacja ochrony przyrody, zasad ekologii, aktywnego spędzania czasu wśród przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych, ich rodziców i nauczycieli,

-wzrost świadomości ekologicznej wśród dzieci,

-zachęcanie dzieci do aktywnego spędzania czasu i ruchu,

-uczenie dzieci kreatywnego myślenia, samodzielności i podejmowania inicjatyw.

Organizatorów bezpłatne materiały edukacyjne w formie elektronicznej „Kubusiowi Przyjaciele Natury”:

  • Folder dla nauczyciela z 7 scenariuszami i kartami pracy,
  • Dzienniczek „Kubusiowego Przyjaciela Natury” dla każdego dziecka,
  • Filmy i audiobooki o tematyce związanej ze scenariuszami lekcji,
  • Certyfikat, potwierdzający przyznanie Tytułu „Kubusiowi Przyjaciele Natury”.

Program trwa od 01września 2020 roku do 30 czerwca 2021 roku. Certyfikat przesłany zostanie szkołom do 14 czerwca  2021 r.

Szkolnymi koordynatorami akcji są wychowawcy klas I-III: mgr Joanna Kulig, mgr Emilia Łączka, mgr Edyta Strug.