„Program dla szkół” będzie kontynuowany w drugim semestrze

Przypominamy Państwu, że od dnia 16 września 2019r. dzieciom z klas I-V  uczestniczącym w „Programie dla szkół”, były udostępniane co najmniej 3 razy w tygodniu świeże owoce i warzywa oraz soki, a także produkty mleczne.

Akcja będzie kontynuowana również w drugim semestrze roku szkolnego 2019/2020. Dzieci będą otrzymać bezpłatnie: truskawki (w drugim semestrze), soki owocowe, marchewki, rzodkiewki, papryka słodka, kalarepę, pomidorki, mleko białe, serki twarogowe, jogurty i kefiry naturalne.

Program_dla_szkół_-_Informacja_dla_rodziców

Liczba porcji produktów owocowo – warzywnych, które otrzymają dzieci w każdym semestrze roku szkolnego wynosi 42, natomiast liczba porcji produktów mlecznych, które otrzymają dzieci w każdym semestrze roku szkolnego wynosi 40. Okres udostępniania produktów w danym semestrze wynosi 12 tygodni.

Działania edukacyjne stanowią, obok dostaw produktów, jeden z głównych elementów „Programu dla szkół”. Aby skutecznie i trwale ukształtować nawyki żywieniowe – dzieci nie tylko otrzymują porcje owoców i warzyw oraz mleka i produktów mlecznych, ale również uczestniczą w działaniach edukacyjnych, informujących o zaletach spożywania tych produktów. Szkoły zobowiązane są przeprowadzić w każdym semestrze roku szkolnego, co najmniej dwa działania zgodnie z wytycznymi określonymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2017 r. Działania te powinny obejmować edukację z zakresu zasad zdrowego żywienia, pochodzenia i uprawy owoców i warzyw oraz produkcji produktów mlecznych, przeciwdziałania marnotrawieniu żywności.

Katalog działań edukacyjnych obejmuje, do wyboru:

-organizowanie konkursów i festynów tematycznych,

-organizowanie warsztatów kulinarnych,

-wspólne spożywanie drugiego śniadania połączone z degustacją owoców i warzyw oraz mleka i ich przetworów (w tym produktów ekologicznych i regionalnych),

-organizowanie wycieczek do gospodarstw rolnych, gospodarstw ogrodniczych, zakładów przetwórstwa owoców i warzyw (w tym ekologicznych), zakładów mleczarskich oraz na lokalne rynki,

-stosowanie innych sposobów upowszechniania informacji o korzyściach płynących ze spożywania owoców i warzyw oraz mleka i ich przetworów, w szczególności przez organizowanie wystaw, przygotowywanie prezentacji oraz wydawanie gazetek.

Wszelkie  informacje  dotyczące  Programu, w    tym    wykaz zatwierdzonych  dostawców, dostępne  są na stronie internetowej Krajowego  Ośrodka  Wsparcia  Rolnictwa realizującego  Program:   http://www.kowr.gov.pl/program-dla-szkol/program-dla-szkol.Jednocześnie wszelkie uwagi dotyczące realizacji Programu w  szkole  prosimy zgłaszać na  adres  mailowy programdlaszkol@kowr.gov.pl oraz do  właściwego  Oddziału Terenowego KOWR.