Wygrali walkę z bykami!

„Gżegżółka grzała grzańca, gdy grzmiący grzmot gromko grzmiał, grożąc grzesznikom” – to jedno z zadań w szkolnym konkursie ortograficznym „Walcz z bykami”, który został przeprowadzony w piątek 21 lutego br. w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego.

Walka z „bykami” ortograficznymi odbywała się w dwóch kategoriach: klasy I-III i V-VIII. Uczniowie pisali dyktando oraz wykazali się znajomością zasad ortograficznych. Po sprawdzeniu prac uczniowskich Komisja konkursowa, w skład której weszli nauczyciele języka polskiego: mgr Małgorzata Zawistowska i mgr Agnieszka Chomicka, wyłoniła „Mistrzów Ortografii” z każdej klasy.

Mistrzami Ortografii 2020 zostali: z klasy I – Wiktoria, z klasy II – Mikołaj, z klasy III – Martyna, z klasy V – Alicja,  z klasy VI – Amelia, z klasy VII – Jakub, z klasy VIII – Nikola.

Gratulujemy zwycięzcom i zachęcamy do dbania o język ojczysty każdego dnia! Nagrody książkowe i pamiątkowe dyplomy, laureatom zostaną wręczone na uroczystym apelu szkolnym w poniedziałek 24 lutego br.