Zarządzenie LKO w sprawie rekrutacji do szkół ponadpodstawowych

Na stronach internetowych Kuratorium Oświaty w Lublinie znajduje się Zarządzenie Nr 5/2020 Lubelskiego Kuratora Oświaty w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, a także terminów składania dokumentów na rok szkolny 2020/2021, do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadpodstawowych, klas wstępnych w publicznych szkołach ponadpodstawowych oraz na semestr pierwszy klas I publicznych branżowych szkół II stopnia i publicznych szkół policealnych na terenie województwa lubelskiego.

Pełna treść zarządzenia LKO w załącznikach.

Pliki do pobrania

O szczegółach rekrutacji elektronicznej uczniowie i Rodzice będą informowani przez szkołę na bieżąco.