ZAPISY DO OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU Z BIOLOGII „PANDA”

Zachęcamy uczniów z klas V-VIII  do wzięcia udziału w ogólnopolskim konkursie przedmiotowym „Panda” z biologii. Pytania zawarte w testach mają zróżnicowany stopień trudności, co pozwoli sprawdzić wiedzę każdemu uczniowi.

Konkurs Panda przeznaczony jest dla chętnych uczniów szkół podstawowych (klasy IV-VIII). Konkurs zostanie przeprowadzony w szkołach, które w określonym terminie zgłoszą uczestników do udziału w konkursie.

Każdy z przygotowanych  testów składa się z 30 pytań. Do każdego pytania podane są cztery warianty odpowiedzi, z których tylko jeden jest prawidłowy. Każda z odpowiedzi jest punktowana. Za udzielenie prawidłowej odpowiedzi uczestnik otrzymuje 1 punkt. Natomiast za błędną odpowiedź -1 punkt. Jeżeli zawodnik nie udzieli odpowiedzi na dane pytanie otrzymuje 0 punktów.

W materiałach, które zostaną przesłane na adres zgłoszonej szkoły, znajdą Państwo testy i karty odpowiedzi, na których uczniowie biorący udział w konkursie zaznaczają swoje odpowiedzi.

Szkolny koordynator konkursu Pani mgr Ewa Chojnacka, zobowiązana jest zgłosić chętnych uczestników najpóźniej do 09.03.2020r. Uczniowie którzy zadeklarują chęć udziału w konkursie będą przygotowywani przez nauczyciela w czasie zajęć koła biologicznego w czwartek w godz. 13.05-13.50. Uczniowie którzy nie mogą uczestniczyć w kółku w w/w godzinach otrzymają materiały do samodzielnego przygotowania się i mogą uczestniczyć w indywidualnych konsultacjach z nauczycielem.

Do dnia 30.03.2020 r. na adres szkoły zostaną przesłane materiały do przeprowadzenia konkursu. Po zakończeniu konkursu szkolny koordynator do dnia 08.04.2020r. przesyła karty odpowiedzi i dokonuje wpłaty.

Uczeń, który wyraża chęć przystąpienia do konkursu, wpłaca na Radę Rodziców wpisowe najpóźniej do dnia 06 marzec 2020 roku w wysokości 10,00 zł. Szkolny koordynator wpłaca z zebranych pieniędzy na konto EDIEGO.

9,50 zł – od uczestnika, gdy szkoła zgłosi od 8 do 49 uczestników,

9,00 zł – od uczestnika, gdy szkoła zgłosi powyżej 50 uczestników.

Na podstawie uzyskanej przez uczestnika liczby punktów, przyznawane są nagrody i dyplomy. I tak:

Za zajęcie 1 miejsca uczestnik otrzymuje dyplom grawerowany i nagrodę książkową,

Za zajęcie miejsca od 2 do 5 – dyplom laureata i nagrodę książkową,

Za zajęcie miejsca od 6 do 10 – dyplom wyróżnienia

Ponadto każdy uczestnik konkursu otrzyma dyplom uznania, potwierdzający jego uczestnictwo w konkursie.

Wyniki konkursu Panda zostaną przesłane do dnia 29.05.2020 r.

mgr Ewa Chojnacka- nauczyciel biologii