Wyniki Ogólnopolskiego Próbnego Egzaminu Ósmoklasisty z Operonem

Ogólnopolski Próbny Egzamin  Ósmoklasisty z Operonem był odwzorowaniem egzaminu państwowego – miał identyczny przebieg. W bieżącym roku  szkolnym odbył się w dniach 3-5 grudnia 2019 roku, tj. wtorek-czwartek. Zabezpieczone arkusze egzaminacyjne w formie papierowej były wysyłane do szkół tuż przed egzaminem, a sam egzamin odbywał się w tym samym czasie w całej Polsce. Ta próba generalna pozwoliła uczniom oswoić się z formułą egzaminu, zaś szkole sprawdzić wszystkie aspekty organizacyjne, istotne przy przeprowadzaniu tak dużego egzaminu.

Państwowy egzamin po ósmej klasie zostanie przeprowadzony w kwietniu  2020 roku i potrwa 3 dni: od 21 do 23 kwietnia.

W roku szkolnym 2018/2019 i 2019/2020 będzie obejmował przedmioty: język polski, matematykę, język obcy nowożytny. Jeden przedmiot dodatkowy do wyboru uczniowie będą zdawać dopiero w roku szkolnym 2021/2022.

Wyniki procentowe  Ogólnopolskiego Próbnego Egzaminu Ósmoklasisty z Wydawnictwem Operon
Przedmiot Język  polski Matematyka J. angielski
Kraj 45 28 47
Województwo 46 27 45
Szkoła
58 38 57
 

 

Indywidualne wyniki uczniów szkoły w odniesieniu do  klasy, województwa i kraju, z poszczególnych przedmiotów zostały przesłane przez dyrektora szkoły  jako załączniki  w formacie  PDF  na indywidualne konta Rodziców i uczniów  w dzienniku elektronicznym LIBRUS.