Zmiana godzin kursowania autobusów LLA sp. z o.o.

Spółka LLA uprzejmie informuje, że od dnia 03.02.2020r., tj. poniedziałek (a nie jak informowaliśmy wcześniej od 27.01.2020) nastąpi zmiana rozkładu jazdy autobusów linii komunikacyjnej na trasie Lublin–Konopnica-Tereszyn-Marynin-Stasin- Zemborzyce Teresz.  Powodem zmiany terminu rozpoczęcia kursów od lutego jest fakt, że już były sprzedane bilety miesięczne na styczeń i przewoznik musi wywiązać się ze zobowiązania przewozu pasażerów.

Autobusy z przystanku Stasin- szkoła będą odjeżdżały w dni nauki szkolnej od dnia 03.02.2020r. tj. poniedziałek o godz. 07.10; 14.00; 15.00. Istotną zmianą będzie brak kursu autobusu ze Stasina o godz. 13.00. Uczniowie korzystający z tego kursu zostaną pod opieką wychowawców świetlicy szkolnej do odjazdu autobusu o godz. 14.00.

Godziny kursowania autobusów zostały uzgodnione z organem prowadzącym, tj. Urzędem Gminy Konopnica, który odpowiada za dowóz dzieci do szkół obwodowych. W mocy pozostaje  Zarządzenie Wójta Gminy Konopnica pozwalające na refundację zakupu biletów miesięcznych zainteresowanym uczniom szkoły chcących korzystać z autobusów LLA sp. z o.o. do zakończenia roku szkolnego bez względu na kryterium odległości z miejsca zamieszkania do szkoły.