Konkurs „Jestem Bezpieczny 2020r.”

Komenda Miejska Policji w Lublinie w ramach realizowanego programu informacyjno – edukacyjnego „Jestem Bezpieczny” organizuje konkurs wiedzy prewencyjnej o nazwie „Jestem Bezpieczny”. Powyższe przedsięwzięcie skierowane jest do uczniów klas IV-VI szkół podstawowych.

Celem konkursu jest :

  • upowszechnianie wiedzy o zagrożeniach, z jakimi młodzi ludzie mogą spotkać się w swym codziennym życiu,
  • rozwijanie postaw umożliwiających unikanie, zapobieganie i pokonywanie niebezpieczeństw,
  • zapoznanie dzieci i młodzieży z systemem działania służb i instytucji niosących pomoc w sytuacjach zagrożenia życia
    i zdrowia.
  • kształtowanie pozytywnych postaw wobec poszanowania prawa i zasad bezpieczeństwa,
  • kształtowanie pozytywnego wizerunku Policji,
  • wzmocnienie czynników promujących zdrowy styl życia;
  • wzmocnienie,wspomaganie i rozwijanie czynników chroniących przed pojawieniem się zachowań ryzykownych.

REGULAMIN_KONKURSU-JESTEM BEZPIECZNY_2020