Aplikacja Alarm 112 dla Androida

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji informuje, że aplikacja mobilna Alarm 112 została wdrożona i można już pobrać z Google Sklep na Androida.

Co to jest aplikacja mobilna Alarm 112?

Celem aplikacji mobilnej jest zapewnienie możliwości przekazywanie zgłoszeń alarmowych na numer alarmowy 112 bez konieczności używania komunikacji głosowej, co powoduje że rozwiązanie jest również przyjazne dla osób niepełnosprawnych. Przy pomocy aplikacji użytkownik ma możliwość wykonania zgłoszenia alarmowego z terenu Polski o zaistnieniu zagrożenia: życia, zdrowia, bezpieczeństwa, mienia, środowiska naturalnego do Centrum Powiadamiania Ratunkowego. Zgłoszenia tworzy się poprzez wybór właściwej kategorii zdarzeń alarmowych kierowanych następnie do Policji, Straży Pożarnej oraz Ratownictwa Medycznego przy użyciu piktogramów. Istotnym elementem zgłoszenia jest określenie miejsce zdarzenia, co można uczynić na kilka sposobów. Dodatkowo aplikacja przewiduje możliwość komunikacji dwustronnej z operatorem numerów alarmowych przy użyciu SMS.

Aplikacja przeznaczona jest dla osób przebywających na terenie Polski.

W celu uzyskania funkcjonalności wysyłania zgłoszeń alarmowych użytkownik musi dokonać akceptacji regulaminu oraz polityki prywatności, a następnie przeprowadzić rejestrację podając poniższe dane:

  • imię i nazwisko
  • PESEL
  • adres e-mail
  • nr telefonu

Po zainstalowaniu należy się zarejestrować – po rejestracji otrzyma się potwierdzenie SMS-em. Poniżj adres strony do pobrania aplikacji:

play.google.com/store/apps/details?id=com.help.deafhelp