Konkurs z języka angielskiego „Forget-Me-Not”

W bieżącym tygodniu od organizatora otrzymaliśmy wyniki  konkursu z języka angielskiego  „FORGET-ME-NOT”, skierowanego do chętnych uczniów szkół podstawowych  z klas IV -VIII. Konkurs został przeprowadzony w naszej szkole w dniu 20 listopada 2019r.  i miał charakter ogólnopolski. Był  bardzo atrakcyjny, ponieważ uczeń miał dostęp do dokładnie określonego zakresu wiedzy i umiejętności. Wszystkie materiały były w jednym miejscu, a  nauka odbywała się na bazie ciekawego opowiadania, inspirujących sentencji i współczesnych piosenek, natomiast postępy mierzone były w odniesieniu do własnych umiejętności ucznia, a nie w porównaniu do innych, zgodnie z poniższym mottem:

Compare yourself to who you were yesterday, not to who someone else is today.

(Porównuj siebie z tym, kim byłeś wczoraj, nie z tym, kim ktoś inny jest dzisiaj.)

                                                                                                         Jordan Peterson

 Dyplomy uczestnika otrzymali: Kacper Dubiel, Jakub Łakota, Kamil Sztanke, Krzysztof Kot, Kamil Maszewski oraz Mateusz Suchowolak. Dyplomy uznania otrzymali: Paulina Gęca, Nikola Kowalczyk oraz Michał Zarajczyk. Gratulujemy wszystkim uczniom biorącym udział w konkursie a szczególnie tym, którzy uzyskali wysokie wyniki i otrzymali dyplom uznania. Uczniów do konkursu przygotowywała oraz zorganizowała  konkurs na terenie szkoły mgr Aleksandra Poręba. Dziękujemy!