Uchwała Rady Gminy Konopnica

UCHWAŁA NR XI/77/2019 RADY GMINY KONOPNICA z dnia 29 listopada 2019 r. o korzystaniu z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym wymiar zajęć 5 godzin dziennie w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Konopnica, z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2020r.