Zapraszamy uczniów szkoły do udziału w XXXI edycji Międzynarodowego Konkursu „Kangur Matematyczny 2020”, który odbędzie się w czwartek 19 marca 2020 roku. Chętni uczniowie proszeni są o zapisywanie się do nauczycieli matematyki: mgr Anity Kozłowskiej  lub mgr Dagmary Martynowskiej do dnia 10.01.2020r. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie druku „Oświadczenie o wyrażeniu zgody na udział w Międzynarodowym Konkursie„Kangur Matematyczny”, znajdującego się pod tekstem oraz wniesienie opłaty za udział w konkursie która  wynosi 10,00 zł. od uczestnika.

Międzynarodowy konkurs „Kangur Matematyczny” jest adresowany do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich, od klasy drugiej szkoły podstawowej do klas maturalnych w liceach i technikach. W szkole podstawowej rozgrywany jest w kilku kategoriach, które obejmują następujące klasy:

 

Żaczek klasy 2 szkół podstawowych;
Maluch klasy 3 i 4 szkół podstawowych;
Beniamin klasy 5 i 6 szkół podstawowych;
Kadet klasy 7 i 8 szkół podstawowych;

Konkurs ma charakter jednorazowego testu. Zadania oraz termin są ustalane przez władze stowarzyszenia Kangourou Sans Frontie`res. Na rozwiązanie testu przeznaczone jest 75 minut.

Uczeń uczestniczący w konkursie w każdej z tych kategorii otrzymuje w chwili rozpoczęcia konkursu 30 punktów.  Do każdego zadania dołączonych jest 5 odpowiedzi, z których dokładnie jedna jest poprawna. Za brak odpowiedzi uczestnik otrzymuje zero punktów, natomiast za odpowiedź błędną lub zaznaczenie więcej niż jednej odpowiedzi, otrzymuje punkty ujemne w liczbie 25% przewidzianych za dane zadanie.

W czasie trwania Konkursu nie wolno korzystać z kalkulatorów.

Wspólna dla wszystkich krajów data konkursu oraz te same zestawy pytań dla poszczególnych poziomów podnoszą atrakcyjność konkursu. Dzień konkursu, „Dzień Kangura” stał się już w szkołach wielu krajów prawdziwym świętem matematyki, nie ograniczającym się wyłącznie do samego konkursu. Jest też okazją do realizowania innych form popularyzacji matematyki.

Każdy uczestnik w dniu konkursu otrzyma układankę logiczną w postaci czteroelementowego tangramu.

Więcej informacji o Konkursie można znaleźć na stronie internetowej: www.kangur-mat.pl

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na udział w Międzynarodowym Konkursie „Kangur Matematyczny”