W bieżącym roku szkolnym przystąpiliśmy do ogólnopolskiego programu edukacyjnego „Kubusiowi Przyjaciele Natury” przygotowanego przez organizatorów dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz  uczniów klas I-III szkół podstawowych, poświęcony jest on tematyce ekologicznej, organizowany przez markę „Kubuś”.

Jego celem jest proekologiczna edukacja dzieci i zachęcenie je do ruchu już od najmłodszych lat.  W tym roku dzieci z przedszkoli i szkół podstawowych w całym kraju wezmą udział w zajęciach tematycznych, podczas których nauczą się troszczyć o środowisko naturalne, poznają podstawowe zasady ekologii i dowiedzą, dlaczego warto jeść owoce i warzywa oraz poznają korzyści płynące z ruchu.

Dzięki programowi edukacyjnemu „Kubusiowi Przyjaciele Natury” nauczyciele i dzieci zyskują dostęp do merytorycznych materiałów, które pomagają im w proekologicznej edukacji.

Każde placówka, która bierze udział w programie „Kubusiowi Przyjaciele Natury” otrzymuje bezpłatny pakiet profesjonalnych materiałów edukacyjnych przygotowany przez metodyków z myślą o najmłodszych. Przedszkola otrzymują materiały w formie drukowanej, a szkoły podstawowe w formie elektronicznej. Nauczyciele dzięki specjalnemu folderowi ze scenariuszami lekcji i pomocami dydaktycznymi będą mogli przygotować ciekawe i pasjonujące zajęcia, a dzieci będą mogły bawić się, uczyć i poznawać świat przyrody. Wszystkie materiały edukacyjne „Kubusiowych Przyjaciół Natury” zostały skonstruowane tak by rozwijać u dzieci kreatywność i samodzielne myślenie oraz przyswajać wiedzę poprzez zabawę. Po zrealizowaniu scenariuszy lekcyjnych każda placówka nabywa prawo do posługiwania się specjalnym certyfikatem przyznającym tytuł „Kubusiowych Przyjaciół Natury”.

W ubiegłorocznej, XI-tej edycji programu wzięło udział 7,5 tys. przedszkoli (co drugie w Polsce) i ok. 650 tys. dzieci.

Szkolnym koordynatorem programu jest mgr Edyta Strug-wychowawca klasy drugiej.